ในพระหัตถ์

วันที่ 31-12-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_311213

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไป เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตน อย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้ว – ฟีลิปปี 3:12

อ่าน: โรม 8:31-39

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : มาลาคี 1-4; วิวรณ์ 22

เวลาที่เราข้ามถนนพร้อมเด็กๆ เราจะยื่นมือให้เด็กๆ แล้วบอกว่า “จับแน่นๆ นะ” เด็กๆ ก็จะจับมือเราไว้แน่น แต่ไม่มีทางที่เราจะให้เด็กจับมือเราแต่ฝ่ายเดียว มือของเราต่างหากที่จับและยึดพวกเขาไว้ให้ปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ เปาโลจึงยืนยันว่า “พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้ว” (ฟิลิปปี 3:12) หรือพูดอย่างชัดเจนว่า “พระคริสต์จับข้าพเจ้าไว้แล้ว!”

สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ ที่เราปลอดภัยไม่ใช่เพราะเราจับพระองค์ไว้ แต่เป็นเพราะฤทธิ์อำนาจที่พระเยซูทรงฉวยเราไว้ต่างหาก ไม่มีใครสามารถพรากเราไปจากพระหัตถ์ของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นมารหรือแม้แต่ตัวเราเอง เมื่อเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แล้ว พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เราหลุดไป

เรามั่นใจอย่างนี้ว่า “เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้ พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้” (ยอห์น 10:28-29

เรามั่นใจได้เป็นสองเท่า เมื่อพระบิดาทรงอยู่ข้างหนึ่งของเราและพระผู้ไถ่ทรงอยู่อีกข้างหนึ่ง และจับเราไว้อย่างแน่นหนา พระหัตถ์ของพระองค์สร้างภูเขาและมหาสมุทรและวางดวงดาวไว้ในอวกาศ ไม่มีสิ่งใดทั้งในโลกนี้และโลกหน้าที่ “ทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” (โรม 8:39) – DHR

พระองค์ผู้ทรงไถ่เราจะทรงปกปักรักษาเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง