เกินพอ

วันที่ 6-12-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_061213

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

[องค์พระผู้เป็นเจ้า] ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้ท่าน – สดุดี 103:4

อ่าน: สดุดี 103:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ดาเนียล 3-4; 1 ยอห์น 5

เมื่อฉันต้องต้อนรับแขกกลุ่มใหญ่ที่บ้าน ฉันเกรงว่ารายการอาหารที่เตรียมไว้จะไม่พอเลี้ยงแขกทั้งหมด แต่ฉันไม่จำเป็นต้องกังวลเลย เพื่อนหลายคนได้นำอาหารมาด้วย โดยไม่ได้นัดหมาย และเราทุกคนยังได้อิ่มหนำกับอาหารที่มีเกินพอโดยที่เราไม่คาดคิด เรามีมากเกินพอ และยังสามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นได้อีกด้วย

เรารับใช้พระเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ผู้ประทานทุกสิ่ง “เกินพอ” อย่างสม่ำเสมอ เราสามารถเห็นพระลักษณะแห่งพระเมตตาคุณของพระเจ้า จากวิธีที่พระองค์ทรงรักบรรดาบุตรของพระองค์

ในสดุดี 103 ดาวิดกล่าวถึงสิ่งดีมากมายที่พระบิดาประทานแก่เรา ข้อ 4 บอกว่าพระองค์ทรงไถ่ชีวิตของเราจากความพินาศ และทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้แก่เรา

อัครทูตเปาโลเตือนเราว่า พระเจ้า “ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ” และ “กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้” (เอเฟซัส 1:3; 3:20)

เพราะความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ เราจึงได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า (1 ยอห์น 3:1) และพระคุณที่พระองค์ประทานแก่เราก็ “บริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่าง” (2 โครินธ์ 9:8)

ความรักและพระคุณของพระเจ้ามีเหลือล้นในชีวิตของเรา และยังมากพอให้เราแบ่งปันให้กับผู้อื่น พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและผู้ทรงจัดเตรียม ทรงเป็นพระเจ้าที่ประทานให้อย่าง “เกินพอ” เสมอ! – CHK

เรามีเพียงพอเสมอ
เมื่อพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียมให้เรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง