พระเจ้าคอยอยู่

วันที่ 1-12-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_011213

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์…แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่ 2 เปโตร 3:9

อ่าน: ยอห์น 14:1-6

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 40-41; 2 เปโตร 3

ในช่วงเทศกาลคริสตมาส เรารอรถติด เรารอเข้าแถวจ่ายเงินซื้อของขวัญ เรารอครอบครัวที่กำลังเดินทางมา เรารอร่วมโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารซึ่งเราโปรดปราน เรารอเปิดของขวัญซึ่งถูกคัดสรรมาด้วยความรัก

การรอคอยทั้งหมดนี้เตือนใจคริสตชนว่าคริสตมาสเป็นการเฉลิมฉลองการรอคอยบางสิ่ง ซึ่งสำคัญยิ่งกว่าธรรมเนียมวันหยุด เราเองก็เหมือนชาวอิสราเอลในกาลก่อนที่รอคอยพระเยซู พระองค์ได้เสด็จมาแล้วในฐานะพระเมสสิยาห์ที่พวกเขารอคอยมานาน แต่พระองค์ยังมิได้เสด็จมาในฐานะผู้ทรงครอบครองโลกนี้ดังนั้นเราจึงรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์

คริสตมาสเตือนเราว่าพระเจ้าก็ทรงรอคอย…พระองค์ทรงคอยให้ประชากรของพระองค์เห็นพระสิริของพระองค์ ยอมรับว่าเขาจะพินาศหากไม่ตอบรับความรัก และรับการอภัยจากพระองค์หันหลังให้กับความบาป ขณะที่เรารอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ พระองค์ก็ทรงรอให้เรากลับใจ เรามองว่าพระองค์เสด็จมาช้าแท้จริงพระองค์ทรงรอคอยอย่างอดกลั้นพระทัย (2 เปโตร 3:9)

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรอคอยที่จะมีสัมพันธภาพกับผู้ที่พระองค์ทรงรักพระองค์ทรงเป็นฝ่ายริเริ่ม โดยเสด็จมาเป็นพระกุมารเยซู และทรงสละพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา บัดนี้ ทรงรอคอยให้เราต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเรา – JAL

พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์
อย่างอดกลั้นพระทัย

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง