ประทานบุตรชายมาให้เรา

วันที่ 19-12-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_191213

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา – อิสยาห์ 9:6

อ่าน: ลูกา 1:26-33

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยนาห์ 1-4; วิวรณ์ 10

บทเพลงเมสสิยาห์ของฮันเดลท่อนที่ผมชอบคือ “ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา” เป็นท่วงทำนองที่เปี่ยมด้วยความยินดี ซึ่งอยู่ในช่วงแรกของบทเพลงขับร้องประสานเสียงนี้ ผมชอบตอนที่ร้องว่า “มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา” ข้อความนี้มาจากอิสยาห์ 9:6 “ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา” บทเพลงอันสง่างามของฮันเดลยกย่องสรรเสริญพระบุตรผู้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในวันคริสตมาสแรกนั้น

พระคัมภีร์ใหม่ระบุชัดลงไปอีกว่าพระบุตรคือผู้ใด ในลูกา 1 ทูตสวรรค์มาปรากฏแก่มารีย์และบอกเกี่ยวกับพระกุมารไว้สี่ประการ คือ พระองค์จะทรงเป็นบุตรของมารีย์ พระองค์จึงมีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ (ลูกา 1:31) พระองค์จะทรงเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด พระองค์จึงมีความเป็นพระเจ้าโดยสมบูรณ์ (ลูกา 1:32) พระองค์จะทรงเป็นบุตรดาวิด พระองค์จึงสืบเชื้อสายกษัตริย์ (ลูกา 1:32) และพระองค์จะมีฐานะเป็นพระบุตรของพระเจ้า (ลูกา 1:35) พระองค์จึงเท่าเทียมกับพระบิดาทุกประการทุกบทบาทที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้สำหรับพระเมสสิยาห์นั้นสำเร็จลงได้ผ่านทางคุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้

ขณะที่เรานมัสการพระองค์ในวันคริสตมาสปีนี้ ขอให้การเฉลิมฉลองของเราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและอัศจรรย์ใจในความหมายอันสมบูรณ์ของวันคริสตมาส พระบิดาในสวรรค์ทรงประทานพระบุตรที่เพียบพร้อมให้แก่เราเชิญมาสาธุการพระเยซู! – BC

ความรักของพระเจ้ามาบังเกิดในเมืองเบธเลเฮ็ม

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง