ความหวังสำหรับคนช่างสงสัย

วันที่ 11-12-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

คำของเราซึ่งออกไปจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้… – อิสยาห์ 55:11

อ่าน: อิสยาห์ 55:6-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โฮเชยา 5-8; วิวรณ์ 2

ในฐานะที่เป็นอนุศาสกประจำที่ทำงาน ผมจึงมีโอกาสได้พูดคุยกับคนหลากหลายประเภทบางคนก็สงสัยความเชื่อคริสเตียน ผมพบอุปสรรคหลักสามประการ ที่กีดกันพวกเขาจากการวางใจพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

อุปสรรคประการแรกเป็นข้อที่เราไม่คาดคิดคือการสงสัยว่าตัวเองสำคัญพอที่พระเจ้าจะทรงใส่พระทัยหรือ ประการที่สอง บางคนเชื่อว่าพวกเขาไม่คู่ควรที่พระองค์จะให้อภัย บ่อยครั้งคนเราก็มักตัดสินตัวเองอย่างโหดร้ายที่สุดอุปสรรคประการที่สามคือ พวกเขาสงสัยว่าถ้าพระเจ้าทรงดำรงอยู่ ทำไมพระองค์ถึงไม่สื่อสารกับพวกเขา

ให้เราพิจารณาอุปสรรคสุดท้าย ดูว่าพระเจ้าตรัสอะไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้บ้าง อย่างแรกพระองค์ทรงสัญญาว่า ถ้าเราอ่านพระวจนะของพระองค์ พระองค์จะทรงทำให้สัมฤทธิ์ผลตามที่ทรงมุ่งหมายไว้ (อิสยาห์ 55:11) นั่นคือ ถ้าเราอ่านเราจะพบว่าพระเจ้าทรงสื่อสารกับเรา ด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์จึงกล่าวถึงพระคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเราทุกคนอยู่บ่อยครั้ง (อิสยาห์ 55:7) พระองค์ทรงพร้อมให้อภัยเรามากกว่าเราพร้อมให้อภัยตัวเอง เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเราจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าจากพระคัมภีร์และเมื่อเราเห็นการเน้นย้ำเรื่องพระเมตตา เราจะเชื่อได้ง่ายขึ้นว่า เมื่อเราร้องหาพระองค์ พระองค์ทรงสนพระทัย

เรื่องราวของพระเจ้าอัศจรรย์ ให้ความหวังแก่เราทุกคน – RK

ความสงสัยอย่างใจจริง
อาจเป็นก้าวแรกแห่งความเชื่ออันมั่นคง

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง