กลับทิศทาง

วันที่ 16-12-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_161213

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็น แก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด – มัทธิว 16:25

อ่าน: มัทธิว 16:21-28

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อาโมส 4-6; วิวรณ์ 7

แม่น้ำชิคาโกแปลกกว่าแม่น้ำสายใดตรงที่มันไหลย้อนกลับ เมื่อร้อยกว่าปีก่อน วิศวกรได้เปลี่ยนทิศทางของน้ำเพราะชาวเมืองใช้มันเป็นท่อน้ำทิ้ง ทั้งน้ำล้างจาน น้ำท่อและน้ำเสียจากโรงงานถูกปล่อยลงในแม่น้ำสายนี้ที่ไหลลงสู่ทะเลสาบมิชิแกน อันเป็นแหล่งน้ำบริโภค ทำให้ประชาชนนับพันล้มป่วยและเสียชีวิต เจ้าหน้าที่รัฐจึงตัดสินใจกลับทิศทางน้ำให้ไหลย้อนห่างออกจากทะเลสาบ

เมื่อเรามองดูชีวิตของพระเยซูในโลกมนุษย์เราอาจเห็นว่าชีวิตของพระองค์กลับทิศทางจากที่เราคาดหวัง พระองค์ทรงเป็นองค์จอมกษัตริย์แห่งพระสิริ แต่มาบังเกิดเป็นทารกที่บอบบางทรงเป็นพระเจ้าที่บังเกิดเป็นมนุษย์ แต่ต้องทนถูกกล่าวหาว่าหมิ่นพระเจ้า ทรงเป็นมนุษย์ที่ไม่มีบาป แต่ทรงถูกตรึงด้วยข้อหาเป็นอาชญากรแต่พระเยซูทรงใช้ชีวิตในโลกตามพระประสงค์ของพระเจ้า (ยอห์น 6:38)

สำหรับเราที่เป็นผู้ติดตามพระคริสต์ การสวมชีวิตของเราด้วยทัศนคติและการกระทำอย่างพระเยซู จึงอาจดูเหมือน “กลับทิศทาง” การอวยพรศัตรู (โรม 12:14) การให้คุณค่ากับทางของพระเจ้ามากกว่าความร่ำรวย (1 ทิโมธี 6:6-9) และการชื่นชมยินดีในความยากลำบาก (ยากอบ 1:2) ดูจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่โลกนี้สอน กระนั้นพระเยซูก็ยังตรัสว่า “ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด” (มัทธิว 16:25)

ไม่ต้องกังวลหากคุณต้องดำเนินชีวิตกลับทิศทาง พระเจ้าจะทรงประทานกำลังให้คุณถวายเกียรติแด่พระองค์ และจะทรงขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้า – JBS

การสวมทัศนคติและการกระทำอย่างพระเยซู
แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงสถิตในชีวิตของเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง