ฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง

วันที่ 6-11-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_061113

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง – ปัญญาจารย์ 3:1

อ่าน: ปัญญาจารย์ 3:1-8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 37-39 ; ฮีบรู 3

ในช่วงทศวรรษที่ 1960 วงดนตรีร็อคท้องถิ่นชื่อว่า เดอะ เบิร์ดส์ ทำให้เพลง “เทอร์น!เทอร์น! เทอร์น! (Turn! Turn! Turn!)” เป็นที่นิยม เพลงนี้ติดอันดับสูงสุดของบิลบอร์ด ฮ็อต100 และเป็นที่นิยมไปทั่วโลก แต่ที่น่าสนใจคือ เนื้อเพลงนี้มาจากพระธรรมปัญญาจารย์ในพระคัมภีร์เดิม ยกเว้นประโยคสุดท้าย

“มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง” ผู้เขียนปัญญาจารย์กล่าว “มีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์” (ปญจ.3:1) แล้วท่านได้บรรยายถึงฤดูกาลต่างๆ ที่มนุษย์ประสบ ได้แก่การเกิดและตายการสูญหายและได้มา การร้องไห้และหัวเราะการไว้ทุกข์และเต้นรำ ดังฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ซึ่งฤดูกาลในชีวิตมนุษย์ก็เป็นเช่นเดียวกัน ไม่มีสถานการณ์ใดในชีวิตของเราที่คงเดิมเป็นเวลานาน

บางครั้งเราก็ยินดีกับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชีวิตเรา แต่บ่อยครั้งเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความทุกข์และการสูญเสียเกิดขึ้นกระนั้น เราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ เพราะพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าตรัสกับมาลาคี ผู้เผยพระวจนะว่า“เราคือพระเจ้าไม่มีผันแปร” (มลค.3:6)

เพราะพระเจ้ายังคงเหมือนเดิม เราจึงวางใจในพระองค์ได้ท่ามกลางฤดูกาลชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป พระองค์ทรงสถิตกับเราเสมอ (สดด.46:1) สันติสุขของพระองค์มีฤทธิ์อำนาจคุ้มครองจิตใจของเรา (ฟป.4:7) และความรักของพระองค์ ทำให้จิตวิญญาณของเรามั่นคง (รม.8:39)

พระเจ้าทรงไม่เปลี่ยนแปลง
เราจึงรู้สึกมั่นคงท่ามกลางฤดูกาลที่แปรเปลี่ยน

Tags:

One Response

  1. เพราะพระเจ้า….ทรงไม่เคยเปลี่ยนแปลง….เราทั้งหลายจึงรู้สึกมั่นคงได้….ในท่ามกลางฤดูกาล…ที่แปรเปลี่ยน….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง