การเลียนแบบฝ่ายวิญญาณ

วันที่ 25-11-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_251113

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์ คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา – ยอห์น 1:14

อ่าน: ยอห์น 1:1-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 24-26; 1 เปโตร 2

เมื่อฉันสอนวิชาเรียงความภาษาอังกฤษ ฉันกำหนดให้นักเรียนเขียนเรียงความให้เสร็จในชั้นเรียน เพื่อจะรู้ว่าเป็นงานเขียนโดยพวกเขาเอง และเพื่อจะคุ้นเคยกับน้ำเสียงในการเขียนของนักเรียนแต่ละคนและสังเกตได้ว่า พวกเขา “ยืม” งานเขียนของคนอื่นมามากเกินไปหรือไม่นักเรียนประหลาดใจที่ได้เรียนรู้ว่าน้ำเสียงในการเขียนของพวกเขา ซึ่งได้แก่สิ่งที่พวกเขาสื่อและวิธีการสื่อของพวกเขา มีคุณลักษณะพิเศษเช่นเดียวกับน้ำเสียงในการพูดของพวกเขา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนบอกถึงสิ่งที่อยู่ในใจและทำให้รู้ว่าเราเป็นใคร

เราก็คุ้นเคยกับเสียงของพระเจ้าด้วยวิธีการเดียวกัน เราจะรู้ได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดและทรงสำแดงพระองค์อย่างไร ก็โดยการอ่านสิ่งที่พระองค์เขียน แต่ซาตานก็พยายามเลียนแบบพระเจ้า (2 โครินธ์ 11:14) โดยการดัดแปลงพระดำรัสของพระเจ้า มันใช้การโต้แย้งที่โน้มน้าวซึ่งไม่เป็นความจริง ชักชวนให้ทำสิ่งที่ดูเหมือนชอบธรรม เช่น ทำให้การแสดงออกว่ามีวินัยในตนเองมีความสำคัญมากกว่าการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ เพื่อให้เราได้รับความรอด (โคโลสี 2:23) ซึ่งทำให้หลายคนหลงไป

พระเจ้าทรงกระทำมากกว่านั้น เพื่อให้เรารู้จักเสียงของพระองค์ได้พระองค์ไม่เพียงแต่ประทานพระดำรัส แต่ยังประทานพระวาทะที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ คือ พระเยซู (ยอห์น 1:14) เพื่อไม่ให้เราถูกหลอกหรือชี้นำไปในทางที่ผิดได้โดยง่าย – JAL

พระดำรัสของพระองค์นั้นทดลองดีแล้ว
และผู้รับใช้ของพระองค์รักพระดำรัสนั้น – สดุดี 119:140

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง