อะไรอยู่ในมือของคุณ

วันที่ 29-10-2013 • บทความ • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Piti Jitrungruangnij เขียน

776

อ่าน: ยอห์น 6:1-15

วันนี้คุณได้ถวายตัวคุณรับใช้พระเจ้าแล้วหรือยัง

หลายคนคงคิดว่าการที่จะถวายตัวรับใช้พระเจ้าได้ ต้องเป็นอาจารย์ในโบสถ์ เป็นครูรวี ทีมนมัสการ ฯลฯ เท่านั้น ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจ กลัวการรับใช้พระเจ้า เพราะมีความสามารถไม่พอ

เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งจากพระคัมภีร์ เมื่อมีเด็กตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่ไม่มีอะไรนอกจากขนมปังบารลีห้าก้อนกับปลาสองตัวมามอบให้พระเยซู และพระองค์ก็ทรงทำการอัศจรรย์จากอาหารจำนวนเล็กน้อยนั้น ให้มีเพียงพอกับคนมากกว่า 5,000 คนที่นั่น และอีกตอนหนึ่งย้อนไปสมัยที่พระเจ้าทรงเรียกโมเสสที่พุ่มไม้ไฟ (อพยพ 4:1-5) พระองค์ตรัสว่า “อะไรอยู่ในมือของเจ้า” และพระเจ้าทรงให้ไม้เท้าในมือโมเสสกลายเป็นงู (อพย.4:2) และไม้เท้านั้นเองที่โมเสสได้ใช้เพื่อทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ในการแยกทะเลแดงให้คนอิสราเอลได้เห็นและวางใจในพระเจ้า

พระเจ้าอาจไม่ได้เรียกร้องให้เราทำสิ่งที่เกินความสามารถของเรา ในทางกลับกัน พระเจ้ากำลังเรียกร้องให้เราถวายสิ่งที่อยู่ในมือของเราให้กับพระเจ้า

พระเจ้าอาจไม่ได้เรียกร้องให้เราทำสิ่งที่เกินความสามารถของเรา ในทางกลับกัน พระเจ้ากำลังเรียกร้องให้เราถวายสิ่งที่อยู่ในมือของเราให้กับพระเจ้า เพียงแต่ยอมถวายความสามารถที่เรามีให้พระเจ้า ใช้ความสามารถหรือความถนัดที่มีเพื่อพระเจ้า ไม่ว่าคุณจะเป็นหมอ นักกฎหมาย นักการเมือง วิศวกร สถาปนิก หรืออาชีพใดๆก็ตาม หากยอมมอบความถนัดเหล่านั้นเพื่อพระเจ้า พระเจ้าจะสามารถทำให้สิ่งเล็กๆนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แน่นอน

“วันนี้ คุณพร้อมจะถวายตัวคุณรับใช้พระเจ้าแล้วหรือยัง”

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง