เป็นพยาน

วันที่ 10-10-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_101013

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา – กิจการ 1:8

อ่าน: กิจการ 1:1-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 34-36; โคโลสี 2

สมัยเป็นวัยรุ่น ผมเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์กับตา เป็นประสบการณ์ที่สะเทือนความรู้สึกของผมอย่างยิ่ง เนื่องจากผมเป็นคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์ ตลอดหลายเดือนหลังจากนั้นจึงต้องเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ให้กับทนายและตัวแทนประกันภัยฟัง เขาไม่ได้บอกให้ผมอธิบายความเสียหายด้วยหลักฟิสิกส์หรือใช้หลักการแพทย์อธิบายว่าจิตใจของผมได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง แต่ขอให้เล่าว่าผมเห็นอะไรเท่านั้น

ในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์ พระเจ้าเรียกให้เราเป็นพยานว่าพระเยซูทรงทำอะไรในเราและเพื่อเรา เรานำผู้อื่นมาถึงพระคริสต์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องสามารถอธิบายประเด็นทางศาสนศาสตร์ได้ทุกประเด็นหรือตอบคำถามได้ทุกคำถาม สิ่งที่เราต้องทำคือ อธิบายว่าเราได้ประสบอะไรบ้างในชีวิตของเราผ่านทางไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระผู้ช่วยให้รอด ที่ดียิ่งกว่าคือเราไม่ต้องทำสิ่งเหล่านี้ด้วยกำลังของตัวเราเอง พระเยซูตรัสว่า “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8)

เมื่อเราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถชี้ให้โลกที่เจ็บปวดใบนี้เห็นพระคริสต์พระผู้ไถ่ ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ เราสามารถเป็นพยานถึงฤทธิ์อำนาจแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะมีพระองค์สถิตอยู่กับเรา – BC

คำพยานของเรา
คือการเล่าถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเรา

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง