หินโค้ด

วันที่ 16-10-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_161013

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงมาหาพระองค์ คือพระศิลาที่ทรงชีวิต ซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้ว แต่ว่าตามพระดำริของพระเจ้านั้นเป็นศิลาที่ทรงเลือกไว้ และทรงค่าอันประเสริฐ – 1 เปโตร 2:4

อ่าน: 1 เปโตร 2:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 47-49; 1 เธสะโลนิกา 4

ทั่วกรุงลอนดอนมีอนุสาวรีย์และสิ่งปลูกสร้างอื่น ที่ทำขึ้นจากวัสดุก่อสร้างชนิดพิเศษที่เรียกว่า หินโค้ด ซึ่งคิดค้นโดย เอเลนอร์ โค้ดเป็นธุรกิจครอบครัวเมื่อปลายศตวรรษที่ 17 หินเทียมชนิดนี้แข็งแรงและทนทาน ทั้งต่อสภาพอากาศ มลพิษ และกาลเวลา ถึงแม้มันจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม แต่หินโค้ดก็เสื่อมความนิยมลงในทศวรรษที่ 1840 หลังจากเอเลนอร์เสียชีวิต และถูกแทนที่ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ แต่กระนั้น ทุกวันนี้ยังมีผลิตผลจากหินที่มีลักษณะเหมือนเซรามิกนี้ซึ่งทนทานต่อสภาพอากาศรุนแรงของลอนดอนมากว่า 150 ปี หลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก

อัครทูตเปโตรบรรยายว่าพระเยซูคือพระศิลาที่ทรงชีวิต ท่านบันทึกไว้ว่า “จงมาหาพระองค์คือพระศิลาที่ทรงชีวิตซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วแต่ว่าตามพระดำริของพระเจ้านั้นเป็นศิลาที่ทรงเลือกไว้และทรงค่าอันประเสริฐและท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิตที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญญาณ” (1 เปโตร 2:4-5) การเสียสละขององค์พระศิลาแห่งความรอดของเราเป็นสิ่งล้ำค่าในสายพระเนตรขององค์พระบิดาพระคริสต์ทรงเป็นศิลาเข้มแข็ง ที่พระเจ้าทรงวางรากฐานแห่งความรอดของเราไว้ และเป็นรากฐานเดียวของชีวิตที่มีคุณค่า (1 โครินธ์ 3:11)

เพราะชีวิตของเรามีรากฐานอยู่บนพระกำลังของพระเจ้า เราจึงสามารถทนทานความโหดร้ายของโลกที่เสื่อมทรามใบนี้ได้ – BC

ไม่มีอะไรต้องกลัว
หากเราอยู่ใกล้องค์พระศิลานิรันดร์

Tags:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง