สร้างใหม่

วันที่ 24-10-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_241013

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่า ๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น-2โครินธ์5:17

อ่าน: 2 โครินธ์ 5:12-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 3-5; 1 ทิโมธี 4

ชีวิตของคริส ซิมป์สันเคยเต็มไปด้วยความเกลียดชัง หลังจากเขาและภรรยาเสียลูกคนแรกไป เขาสับสนและโกรธ เขาเอาความโกรธนั้นไปลงกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และสักรูปภาพที่แสดงความเกลียดชังไว้เต็มตัว

แต่เมื่อได้ยินลูกชายล้อเลียนความเกลียดชังของเขา ซิมป์สันรู้ว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลง เขาดูหนังคริสเตียนที่เกี่ยวกับความกล้าหาญแล้วเริ่มไปโบสถ์ หนึ่งเดือนต่อมาเขารับบัพติศมาเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ ตอนนี้ซิมป์สันเป็นคนใหม่และได้ละทิ้งความเกลียดชังไว้เบื้องหลังซึ่งหมายถึงว่าเขาต้องทนความเจ็บปวดและขั้นตอนอันยุ่งยากของการลบรอยสัก

เปาโลเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในชีวิตส่วนลึกแบบนี้ดี ท่านเคยเกลียดพระเยซูและข่มเหงสาวกของพระองค์ (กิจการ 22:4-5; 1 โครินธ์ 15:9) แต่การได้พบและมอบถวายจิตวิญญาณให้แก่พระคริสต์ (กิจการ 9:1-20) ได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ทำให้ท่านต้องหันกลับมามองชีวิตของตนเองผ่านพระราชกิจของพระเยซูบนกางเขนนั้น การถวายชีวิตแด่พระคริสต์ทำให้เปาโลเป็นคนใหม่ วิถีเดิมของความบาปความตาย และความเห็นแก่ตนเองก็ล่วงไป การเริ่มใหม่ พันธสัญญาใหม่ทัศนคติใหม่ และวิถีการดำเนินชีวิตใหม่เริ่มต้นขึ้น

การติดตามพระเยซูไม่ใช่การเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ แต่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายใต้องค์จอมเจ้านายพระองค์ใหม่ – MW

การอยู่ในพระคริสต์ไม่ใช่การฟื้นฟูสภาพ
แต่เป็นการสร้างใหม่

Tags:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง