รักไร้อุปสรรค

วันที่ 17-10-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_171013

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

โอ เยรูซาเล็ม…เราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองๆเหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน แต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอ – มัทธิว 23:37

อ่าน: มัทธิว 23:37-39

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 50-52; 1 เธสะโลนิกา 5

ไม่นานมานี้ ผมได้ยินเสียงลูกนกร้องดังมาจากข้างบ้านของเพื่อนบ้าน และพบว่ารังของลูกนกอยู่ในช่องลมที่มีตาข่ายปิดกั้นระหว่างแม่นกที่กำลังพยายามป้อนอาหารให้ลูกนกที่หิวโหย ผมบอกให้เพื่อนบ้านรู้ พวกเขาจึงเอาตาข่ายออก แล้วนำเอารังนกไปดูแลในที่ปลอดภัย

มีไม่กี่อย่างที่ทำให้ใจคนเราสลายได้มากเท่ากับอุปสรรคขวางกั้นความรัก พระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ที่อิสราเอลรอคอยมานานต้องพบกับอุปสรรคขวางกั้นความรัก เมื่อประชากรที่พระองค์ทรงเลือกไว้ปฏิเสธพระองค์พระองค์ทรงใช้ภาพแม่ไก่กับลูกของมัน อธิบายถึงการที่พวกเขาไม่ยอมรับความรักของพระองค์ “โอเยรูซาเล็ม…เราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองๆเหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอ” (มัทธิว 23:37)

ความบาปของเราคือสิ่งกีดขวางเราจากพระเจ้า (อิสยาห์ 59:2) แต่ “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16) พระเยซูทรงจัดการอุปสรรคที่ขวางกั้นความรักของพระเจ้า ด้วยการสละพระชนม์ชีพของพระองค์เป็นเครื่องบูชาบนไม้กางเขนและทรงฟื้นคืนพระชนม์ (โรม 5:8-17;8:11) บัดนี้ พระองค์ทรงรอคอยให้เรารับเอาของขวัญนี้ และรับประสบการณ์ในความรักของพระองค์ – HDF

พระเยซูทรงช่วยกู้
และทรงไถ่เราผ่านทางไม้กางเขน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง