ชีวิตที่ปราศจากอาหาร

วันที่ 9-10-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_091013

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราเป็นอาหารแห่งชีวิต – ยอห์น 6:48

อ่าน: ยอห์น 6:25-35

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 32-33; โคโลสี 1

ในสังคมที่มีอาหารให้เลือกมากมาย ขนมปังไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับการบริโภคอีกต่อไปหลายคนจึงเลือกที่จะไม่กินขนมปังด้วยเหตุผลต่างๆ แต่ในศตวรรษแรก ขนมปังถือเป็นอาหารหลักที่จำเป็นอย่างยิ่ง อาหารที่ไม่มีขนมปังถือเป็นอาหารต่างชาติสำหรับคนอเมริกัน

วันหนึ่งประชาชนพากันตามหาพระเยซูเพราะพระองค์ได้ทรงทำการอัศจรรย์โดยให้มีขนมปังเพิ่มขึ้น (ยอห์น 6:11,26) พวกเขาขอให้พระองค์กระทำหมายสำคัญ โดยการส่งมานาลงมาจากสวรรค์ เหมือนที่พระเจ้าประทานให้แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร (ยอห์น 6:30-31; อพยพ 16:4) เมื่อพระเยซูตรัสว่าพระองค์เป็น “ อาหารแท้ ซึ่ง มา จาก สวรรค์” (ยอห์น 6:32) พวกเขาไม่เข้าใจ พวกเขาต้องการแค่ขนมปังที่เป็นอาหารประจำวันเท่านั้น แต่พระเยซูตรัสว่าพระองค์เสด็จมา เพื่อเป็นอาหารแห่งชีวิตของพวกเขาเพื่อประทานสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันให้แก่พวกเขา หากพวกเขายอมรับเอาพระวจนะและแบบอย่างการดำเนินชีวิตของพระองค์ไว้ด้วยความเชื่อ พวกเขาจะได้พบกับความอิ่มใจนิรันดร์ (ยอห์น 6:35)

พระเยซูไม่ได้ต้องการที่จะเป็นอาหารทางเลือกของเรา แต่ทรงปรารถนาจะเป็นอาหารหลักที่สำคัญต่อชีวิตของเรา เป็นอาหารที่ “จำเป็น” พวกยิวในศตวรรษแรกนึกภาพไม่ออกว่าชีวิตที่ไม่มีขนมปังเป็นอาหารเป็นอย่างไร อย่าพยายามมีชีวิตอยู่โดยปราศจากพระเยซู ผู้ทรงเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณของเรา – MW

อาหารฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้น
ที่จะสามารถดับความหิวกระหายของจิตใจ

Tags:

2 Responses

  1. ขอบคุณพระเจ้า.

  2. ขอบคุณพระเจ้า.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง