ไม่สำคัญ

วันที่ 25-9-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_250913

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระวจนะของพระเจ้ามาถึงยอห์นบุตรเศคาริยาห์ในถิ่นทุรกันดาร – ลูกา 3:2

อ่าน: ลูกา 3:2-6, ลูกา 3:15-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เพลงซาโลมอน 6-8; กาลาเทีย 4

ผู้ทรงอิทธิพลคือคนที่กำลังไต่เต้าขึ้นบันไดแห่งอิทธิพลและความสำเร็จ ลูกา 3 กล่าวถึงผู้นำสำคัญเจ็ดคน ที่มีอิทธิพลในสมัยนั้นจักรพรรดิทิเบริอัส ซีซาร์ของโรมมีอำนาจเหนือความเป็นและความตายของราษฎรในอาณาจักรอันกว้างใหญ่ของพระองค์ ปอนทิอัสปีลาตถูกส่งจากโรมมาปกครองแคว้นยูเดีย เฮโรด ฟีลิป และลีซาเนียสปกครองประชาชนในระดับภูมิภาคอันนาสกับคายาฟาสเป็นมหาปุโรหิต รักษาสิทธิอำนาจฝ่ายศาสนาอย่างแข็งขัน

ขณะที่ผู้ทรงอำนาจเหล่านี้กำลังปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองของตัวเองอยู่นั้น “พระวจนะของพระเจ้ามาถึงยอห์น บุตรเศคาริยาห์ในถิ่นทุรกันดาร” (ลูกา 3:2) ชายลึกลับคนนี้ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายและฟังเสียงพระเจ้า ดูช่างไม่มีความสำคัญ ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาได้ “ประกาศให้กลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมา เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปเสีย”แล้วจะส่งผลอะไรได้หรือ (ลูกา 3:3) แต่ฝูงชนก็ยังมาหายอห์นเพื่อแสวงหาความจริง หันเสียจากความบาปผิด และถามว่าท่านเป็นพระเมสสิยาห์หรือไม่ (ลูกา 3:7,15) ยอห์นบอกพวกเขาว่า “จะมีพระองค์หนึ่งเสด็จมา ทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีก…พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ” (ลูกา 3:16)

ชีวิตของยอห์นช่วยให้เราเข้าใจว่า การมีความสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นอย่างไร ขอให้ทุกสิ่งที่เราพูดและทำ นำผู้อื่นไปถึงพระเยซูเช่นเดียวกับที่ยอห์นทำ – DCM

เราต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าก่อน
พระองค์จึงจะทรงกระทำกิจอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง