ไม่สนใจในศาสนา

วันที่ 3-9-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน แต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอ – มัทธิว 23:37

อ่าน: ยอห์น 5:18,37-47

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 140-142; 1 โครินธ์ 14:1-20

คริสตจักรแห่งหนึ่งโฆษณาทางวิทยุว่า “คุณอาจไม่สนใจศาสนา เพราะคุณเคยฟังเรื่องคริสตศาสนามาแล้ว แต่คุณอาจประหลาดใจเพราะพระเยซูก็ไม่สนใจศาสนา แต่ทรงใส่ใจความสัมพันธ์ และทรงสอนให้เรารักซึ่งกันและกัน” โฆษณายังกล่าวอีกว่า “คุณอาจไม่ชอบทุกอย่าที่โบสถ์ของเรา แต่เรามีมิตรภาพแท้ที่จะให้และเรากำลังเรียนรู้ที่จะรักพระเจ้าและรักซึ่งกันและกัน ขอเชิญมาเยี่ยมเรา”

คริสตจักรแห่งนี้อาจกล่าวถึงพระเยซูและศาสนาเพียงด้านเดียว เพราะพระคัมภีร์ ยากอบ 1:27 ได้กล่าวถึง “ธัมมะ(ศาสนา)ที่บริสุทธิ์” ว่าคือการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น แต่เป็นเพราะพระเยซูทรงประสบความขัดแย้งกับผู้นำศาสนาในสมัยนั้น พระองค์จึงตรัสว่า ฟาริสีทำตามธรรมเนียมปฏิบัติและข้อบังคับ แต่ไม่มีความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า “ภายนอกดูเหมือนเป็นคนชอบธรรม แต่ภายในเต็มไปด้วยความเท็จเทียมและอธรรม” (มธ.23:28) พวกเขาไม่มีความรักของพระเจ้าในจิตใจ (ยน.5:42) พระเยซูทรงต้องการมีความสัมพันธ์กับพวกเขา แต่พวกเขา “ไม่ยอมมาหา[พระองค์]” (ข้อ 40)

ถ้าการ “เคร่งศาสนา” หมายถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้เราดูดี และไม่ใช่การชื่นชมยินดีในความสัมพันธ์กับองค์พระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูก็ไม่สนใจ พระองค์ประทานการอภัยและความรักแก่ทุกคนที่ต้องการมีความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระองค์

มีเพียงพระเยซู
ที่สามารถตอบสนองความปรารถนาที่มีอยู่ในหัวใจทุกดวง

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง