รางวัลเพื่อสันติ

วันที่ 21-9-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_210913

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา – ยอห์น 16:33

อ่าน: เอเฟซัส 2:11-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปัญญาจารย์ 7-9; 2 โครินธ์ 13

อัลเฟรด โนเบลร่ำรวยจากการประดิษฐ์ระเบิดไดนาไมต์ ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบการทำสงคราม อาจเป็นเพราะความโหดร้ายของสงครามที่เกิดจากการใช้ไดนาไมต์ เขาจึงเขียนพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สินส่วนหนึ่งสำหรับแจกเป็นรางวัลแก่ผู้ส่งเสริมสันติภาพเป็นประจำทุกปี ทุกวันนี้เรารู้จักกันในชื่อ รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

พระเจ้าทรงสำแดงสันติต่อโลกมนุษย์ผ่านทางพระบุตรของพระองค์ เมื่อพระเยซูประสูติทูตสวรรค์แจ้งแก่คนเลี้ยงแกะอย่างชัดเจนว่า “ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง” (ลูกา 2:14)

คำว่าสันติตามความหมายในพระคัมภีร์ คือ สันติภาพกับพระเจ้าเป็นอย่างแรก (โรม 5:1) บาปทำให้เราเป็นศัตรูกับพระเจ้า (โรม 5:10) แต่การเสด็จมา และการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซู ได้หันเหพระพิโรธของพระเจ้าไปเสีย เราจึงสามารถคืนดีกับพระองค์ได้ เพราะพระเยซูทรงทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ากลับคืนดีต่อกัน เราจึงสามารถทำลายอุปสรรคที่กั้นขวางเรากับคนอื่นได้

สันติสุขอีกประเภทหนึ่งคือการมีสันติสุขแห่งพระเจ้า (ฟีลิปปี 4:7) เราไม่จำเป็นต้องกระวนกระวายสิ่งใด เพราะเราสามารถทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ได้

เมื่อได้นำสันติมาสู่โลกแล้ว พระเยซูทรงประทับอยู่เบื้องขวาพระที่นั่งของพระบิดา (ฮบ12:2) วันนี้ เราสามารถมีสันติภาพกับพระเจ้าและมีสันติสุขแห่งพระเจ้าได้ – CPH

สันติสุขที่แท้ไม่ได้มาจากการไม่มีสงคราม
แต่มาจากการที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย – เลิฟเลส

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง