บิดาที่เป็นแบบอย่าง

วันที่ 13-9-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_130913

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

[เยโฮชาฟัท] แสวงหาพระเจ้าของพระราชบิดาของพระองค์ และดำเนินในพระราชบัญญัติของพระองค์ – 2 พงศาวดาร 17:4

อ่าน: 2 พงศาวดาร 17:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 16-18; 2 โครินธ์ 6

เมื่อคิดถึงพ่อ ฉันจะนึกถึงคำกล่าวที่ว่า “ท่านไม่ได้บอกฉันว่าต้องใช้ชีวิตอย่างไร แต่ท่านใช้ชีวิตให้ฉันดูแบบอย่างที่ท่านทำ” ในวัยเด็กฉันได้เห็นพ่อของฉันดำเนินชีวิตกับพระเจ้าท่านเข้าร่วมนมัสการทุกเช้าวันอาทิตย์ สอนพระคัมภีร์ในชั้นเรียนสำหรับผู้ใหญ่ ช่วยนับเงินถวาย และรับใช้ในตำแหน่งมัคนายก เมื่ออยู่นอกคริสตจักร ท่านปกป้องข่าวประเสริฐและอ่านพระคัมภีร์อย่างสัตย์ซื่อ ฉันเห็นท่านแสดงออกถึงความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ผ่านการกระทำของท่าน

มีช่วงหนึ่งในชีวิตที่กษัตริย์อาสาแห่งยูดาห์เป็นแบบอย่างของการอุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้า (2 พงศาวดาร 14:2) ท่านกำจัดรูปเคารพออกจากแผ่นดิน ซ่อมแซมแท่นบูชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า และนำประชาชนเข้าร่วมในพันธสัญญากับพระเจ้า (2 พงศาวดาร 15:8-12) เยโฮชาฟัทบุตรของอาสาได้รับมอบมรดกนี้ โดยการแสวงหา “พระเจ้าของพระราชบิดาของพระองค์ และดำเนินในพระราชบัญญัติของพระองค์” (2 พงศาวดาร 17:4) เยโฮชาฟัทกวาดล้างการกราบไหว้รูปเคารพออกไปจากดินแดน (2 พงศาวดาร 17:6) และส่งปุโรหิตและคนเลวีไปสั่งสอนธรรมบัญญัติของพระเจ้าทั่วทุกหัวเมืองของยูดาห์ (2 พงศาวดาร 17:7-9)

การปกครองของเยโฮชาฟัทคล้ายกับบิดาของท่าน ท่านประพฤติตามแบบอย่างที่ดีของอาสาอย่างสัตย์ซื่อ และที่สำคัญไปกว่านั้น เมื่อเยโฮชาฟัท“ดำเนินในพระมรรคาของพระเจ้า พระทัยของพระองค์ก็เข้มแข็งขึ้น” (2 พงศาวดาร 17:6) ถ้าคุณกำลังมองหาบิดาที่เป็นแบบอย่างในวันนี้ จงระลึกถึงพระบิดาบนสวรรค์และจงเข้มแข็งขึ้นในทางของพระองค์ – JBS

เราถวายเกียรติแด่พระนามของพระเจ้า โดยเรียกพระองค์ว่า
พระบิดา และดำเนินชีวิตเหมือนพระบุตรของพระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง