ผู้วิเศษ

วันที่ 21-8-2013 • บทความ • nitiwat • ไม่มีความคิดเห็น »

โดย นิธิวัทน์ โพธิ์ทอง

ยอห์น 15:7 “ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใด ซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น”

1151679_65958270

“ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใด ซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น” เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ทำให้หลายคนตัดสินใจเชื่อวางใจในพระเจ้า และก็เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ทำให้หลายคนตัดสินใจละทิ้งพระเจ้าเช่นกัน คนกลุ่มแรกเป็นคนที่ขอแล้วได้รับ ส่วนคนกลุ่มที่สองคือคนที่ขอแล้วไม่ได้รับ

หากเราเป็นคริสเตียนใหม่ เราคงสงสัยว่าข้อพระคัมภีร์เชื่อถือได้หรือไม่? เพราะทำไมบางคนเมื่อขอแล้วจึงไม่ได้รับอย่างที่พระเจ้าตรัสไว้ หรือแม้แต่คริสเตียนบางคนที่ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเพราะได้รับสิ่งที่ทูลขอ ก็อาจจะเกิดคำถามเดียวกันได้ เมื่อถึงวันหนึ่งที่คำทูลขอของเขาไม่ได้รับคำตอบเหมือนที่ผ่านมา

“ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว..” หลายคนเลือกที่จะอ่านข้ามข้อความตรงนี้ เพราะไม่ต้องการให้พระเจ้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเรา สำหรับบางคนแล้วพระเจ้าเป็นเพียงผู้วิเศษที่ประทานของวิเศษให้กับมนุษย์เท่านั้น

แต่พระเจ้าปรารถนาที่จะรักเรา และอยากให้เรารู้จักกับพระองค์เป็นการส่วนตัว เป็นการยากที่จะเข้าใจได้ว่าเพราะอะไรพระเจ้าผู้บริสุทธิ์จึงปรารถนาเราผู้เป็นคนบาป และอยากให้เราเข้าใกล้พระองค์ แต่เราเข้าใจได้ว่าเพราะความรัก พระเจ้าจึงสัญญาที่จะประทานสิ่งดีให้กับเรา และเพราะความรัก เราจึงขอบพระคุณในทุกสิ่งที่พระเจ้าประทาน

 

พระเจ้าเป็นผู้วิเศษ ที่ประทานรักวิเศษให้กับเรา

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง