ห่วงใยอย่างท่วมท้น

วันที่ 29-8-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_290813

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน – ยอห์น 13:34

อ่าน: ยอห์น 13:31-35

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 126-128; 1 โครินธ์ 10:19-33

ไม่นานมานี้ ผมเขียนบทความเกี่ยวกับมาร์ลีนภรรยาของผม และโรคน้ำในหูไม่เท่ากันของเธอ เมื่อบทความนั้นถูกตีพิมพ์ออกไป ผมไม่ได้เตรียมตัวรับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นจากผู้อ่าน ซึ่งส่งกำลังใจ ความช่วยเหลือ คำแนะนำและที่มีมามากที่สุดคือ ความห่วงใยที่มีต่อสุขภาพของเธอ ข้อความเหล่านี้ส่งมาจากทั่วทุกมุมโลก จากทุกสาขาอาชีพและมีมากเสียจนเราไม่สามารถตอบทุกข้อความที่ส่งมาได้ ผมตื้นตันที่ได้เห็นพระกายของพระคริสต์ตอบสนองต่อสิ่งที่มาร์ลีนต้องเผชิญ เรารู้สึกและยังคงรู้สึกซาบซึ้งใจจนถึงทุกวันนี้

โดยแก่นแท้แล้วพระกายของพระคริสต์ควรเป็นเช่นนี้ ความรักความห่วงใยที่มีให้กับพี่น้องในพระคริสต์เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเราได้รับความรักของพระเจ้า พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกระหว่างพระกระยาหารมื้อสุดท้ายว่า “เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 13:34-35)

มาร์ลีนและผมได้สัมผัสความรักความห่วงใยแบบพระคริสต์ผ่านข้อความเหล่านั้นที่เราได้รับ โดยความช่วยเหลือขององค์พระผู้ช่วยให้รอดและเพื่อเป็นการสรรเสริญพระองค์ ให้เราสำแดงให้ผู้อื่นได้เห็นความรักนี้ด้วยกัน – BC

ความลึกซึ้งของความรักที่เรามีต่อกัน
บ่งชี้ความสูงส่งของความรักที่เรามีต่อพระเจ้า – มอร์ลีย์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง