ทางเลี่ยง

วันที่ 28-8-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_280813

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้ – 1 โครินธ์ 10:13

อ่าน: 1 โครินธ์ 10:12-13 มัทธิว 4:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 123-125; 1 โครินธ์ 10:1-18

ทางหลวงหมายเลข 77 ซึ่งตัดผ่านภูเขาแอพพาเลเชียนในเวสต์ เวอร์จิเนีย มีทางเบี่ยงสำหรับรถบรรทุกเบรกแตกหลายจุด ทางเบี่ยงนี้พบได้ข้างทางหลวงช่วงที่ความสูงลดลงเกือบ 400 เมตรในระยะ 10 กิโลเมตร ความลาดชันบวกกับความคดเคี้ยวของถนนสามารถสร้างปัญหาให้กับคนขับรถ โดยเฉพาะรถบรรทุกได้

เช่นเดียวกับรถบรรทุกเบรกแตกที่ต้องการทางเบี่ยง เราก็ต้องการ “ทางเลี่ยง” เมื่อความปรารถนาซึ่งเกินการควบคุมคุกคามสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณของเรา เมื่อเผชิญการทดลอง“พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้” (1 คร.10:13) พระเจ้าทำให้เราสามารถ “ปฏิเสธ” สิ่งเย้ายวนได้ด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูทรงมีชัยเหนือการทดลองของซาตานในเรื่องอาหาร สิทธิอำนาจ และความไว้วางใจ โดยการอ้างข้อพระคัมภีร์จากเฉลยธรรมบัญญัติ (มธ.4:4-10) พระวจนะของพระเจ้าช่วยพระองค์ในการต่อสู้กับมาร ทั้งที่พระองค์เพิ่งผ่านการอดอาหารมา 40 วันในถิ่นทุรกันดาร

เมื่อเราเผชิญกับการทดลอง เราอาจรู้สึกเหมือนหายนะกำลังมาเยือนความทรงจำเกี่ยวกับความล้มเหลวในอดีตและความรู้สึกแปลกแยกยิ่งทำให้รู้สึกแย่ลงไปอีก แต่เราสามารถวางใจพระเจ้าในช่วงเวลาที่เผชิญการทดลองได้ พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ และพระองค์จะทรงจัดเตรียมหนทางให้เราสามารถต้านทานความบาปอันเย้ายวนได้ – JBS

หนทางที่ดีที่สุดที่จะหนีจากการทดลอง
คือ วิ่งมาหาพระเจ้า

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง