ของประทานแห่งความสว่าง

วันที่ 23-8-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_230813

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต – ยอห์น 8:12

อ่าน: ยอห์น 8:12-20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 113-115; 1 โครินธ์ 6

เซอร์ คริสโตเฟอร์ เร็นออกแบบและสร้างคริสตจักรกว่า 50 แห่งในกรุงลอนดอนช่วงปลายศตวรรษที่ 17 แบบที่เขาเขียนมีลักษณะเด่นสองประการคือ หลังคามียอดแหลมสูงและมั่นคงแข็งแรง แต่ลักษณะประการที่สองลึกซึ้งยิ่งกว่า คือ หน้าต่างของโบสถ์ทุกบานจะต้องเป็นกระจกใส ซึ่งตรงข้ามกับกระจกที่มีลวดลายและสีสันสวยงาม ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของคริสตจักรในยุคนั้น เหตุผลหนึ่งมาจากคำพูดของเขาที่ว่า “ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์คือความสว่าง” ในความคิดของเร็น การยอมให้แสงสว่างทอดลงมายังผู้คนที่กำลังนมัสการคือการเฉลิมฉลองของขวัญนั้น

พระธรรมปฐมกาลบันทึกไว้ว่า ในวันที่หนึ่งพระเจ้าทรงสร้างความสว่าง (ปฐมกาล 1:3) ความสว่างที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อการมองเห็นเท่านั้น แต่เป็นภาพแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกที่มืดมน ในยอห์น 8:12 พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” สำหรับผู้ติดตามพระคริสต์ ความสว่างเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ย้ำเตือนให้เราระลึกถึงพระลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอดและลักษณะชีวิตที่ทรงประทานให้แก่เราผ่านการเสียสละของพระองค์บนกางเขน

เร็นพูดถูก ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์คือ ความสว่าง คือ พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นความสว่างของโลก! – BC

พระเยซูเสด็จมา
เพื่อประทานความสว่างให้แก่โลกที่มืดมน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง