หลีกเลี่ยงภาวะขาดน้ำ

วันที่ 6-7-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_060713

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ถ้าผู้ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหาเราและดื่ม – ยอห์น 7:37

อ่าน: ยอห์น 7:37-39

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 32-33; กิจการ 14

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผมประสบกับภาวะร่างกายขาดน้ำสองสามครั้ง บอกได้เลยว่าผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีก ครั้งแรกเป็นตอนที่ผมได้รับบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายขณะเล่นสกีทางไกล ส่วนอีกครั้ง เกิดขึ้นตอนที่ผมอยู่ในทะเลทรายที่อิสราเอลซึ่งร้อนระอุถึง 46 องศา ทั้งสองครั้งนั้นผมมีอาการหลายอย่าง เช่น วิงเวียนมึนงง และตาพร่า ผมได้เรียนรู้ด้วยความยากลำบากมากับตัวเองว่า น้ำเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต

ประสบการณ์เรื่องร่างกายขาดน้ำ ทำให้ผมสำนึกในคุณค่าของคำเชิญชวนที่พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ว่า “ถ้าผู้ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหาเราและดื่ม” (ยอห์น 7:37) คำประกาศของพระองค์ดึงดูดความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะในเวลานั้นซึ่งเป็นวันสุดท้ายและเป็นวันใหญ่ของงานเทศกาลประจำปี เพื่อรำลึกถึงการเดินทางร่อนเร่ในถิ่นทุรกันดารของชาวยิว ซึ่งพิธีการสำคัญคือ การเทน้ำให้ไหลลงมาตามบันไดพระวิหาร เพื่อเป็นการระลึกถึงการที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมน้ำให้ชาวยิวที่เดินทางเร่ร่อนและหิวกระหาย แล้วพระเยซูก็ทรงลุกขึ้นและประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นน้ำที่เราทุกคนขาดไม่ได้

การดำเนินชีวิตกับพระเยซูอย่างจริงจัง โดยการพูดคุยกับพระองค์และพึ่งพาพระปัญญาของพระองค์ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อสุขภาพฝ่ายวิญญาณของเรา ดังนั้น จงติดสนิทกับพระองค์เพราะพระองค์ผู้เดียวที่จะทำให้จิตวิญญาณที่หิวกระหายของเราได้รับการเติมเต็ม – JS

จงเข้ามาหาพระเยซู
เพื่อรับกำลังใหม่จากน้ำธำรงชีวิตของพระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง