หยั่งราก

วันที่ 26-7-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_260713

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

บ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหิน มีเนื้อดินแต่น้อย จึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึก – มัทธิว 13:5

อ่าน: มัทธิว 13:1-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 40-42; กิจการ 27:1-26

ในสนามหญ้าบ้านผมมีบริเวณเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่เจริญงอกงาม แม้ผมจะรดน้ำอย่างเต็มที่ แต่หญ้าที่ขึ้นบริเวณนั้นก็ยังดูโหรงเหรง

จนวันหนึ่งผมใช้พลั่วขุดลงไปตรงบริเวณที่เป็นปัญหานั้น แล้วก็พบสาเหตุของปัญหาคือ ใต้พื้นดินบริเวณนั้นเป็นแผ่นหินที่หนาเกือบสามนิ้วผมจึงเอาหินออกแล้วใส่ดินดีลงไป เพื่อหญ้าที่ปลูกใหม่จะแทงรากลงไปได้

พระเยซูเคยตรัสไว้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์และดินชนิดต่างๆ ในคำอุปมาในมัทธิว 13 พระองค์ทรงเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เมื่อเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐถูกหว่านลงไปในดินชนิดต่างๆ เมล็ดที่ตกลงไปบนหิน และ “มีเนื้อดินแต่น้อย” จะโตเร็ว แต่จะแห้งตายเมื่อถูกแดดเผา (มัทธิว 13:5-6) พระองค์ทรงหมายถึงคนที่ได้ยินและรับเอาข่าวประเสริฐไว้ แต่ถ้อยคำแห่งข่าวประเสริฐไม่ได้หยั่งรากลงไปในชีวิต เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น บุคคลผู้นี้ที่ไม่ได้เชื่ออย่างแท้จริง ก็จะล้มไป

ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูทรงสรุปคำอุปมาเรื่องนี้ว่า “ส่วนพืชซึ่งหว่านตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผล”(มัทธิว 13:23) นี่เป็นข้อเตือนใจให้เราระถึงถึงสิทธิพิเศษและหน้าที่ความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับความรอดที่เราได้รับ

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเมล็ดของข่าวประเสริฐและดินอันเป็นที่ของการเติบโตฝ่ายวิญญาณ – JDB

ใจที่เปิดออกต่อพระเจ้า
คือดินที่เมล็ดของพระคำจะงอกงาม

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง