ยืนยันการเดินทาง

วันที่ 31-7-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_310713

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใดคนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้น – 1 โครินธ์ 15:22

อ่าน: โรม 3:21-26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 54-56; โรม 3

พายุรุนแรงทำให้เที่ยวบินไปแฟรงเฟิร์ตต้องเลื่อนออกไป เป็นเหตุให้เราพลาดเที่ยวบินต่อเนื่อง เราได้รับการยืนยันว่าเราได้เที่ยวบินใหม่ในเย็นของวันถัดมา แต่เมื่อเราไปถึงที่ประตูขึ้นเครื่อง เจ้าหน้าที่บอกว่าเที่ยวบินเต็มและเราต้องคอยจนกว่าจะมีคนสละสิทธิ์

เมื่อได้รู้ดังนั้น ผมสงสัยว่าสายการบินสื่อสารผิดพลาด หรือนี่เป็นวิธีการปกติที่เขากระทำต่อผู้ที่พลาดเที่ยวบินกันแน่ เพราะถ้าเจ้าหน้าที่บอกตรงๆ ว่าผู้โดยสารต้องรอจนกว่าจะมีคนสละสิทธิ์ผู้โดยสารคงจะไม่พอใจ เจ้าหน้าที่จึงไม่ยอมบอกความจริงตั้งแต่ตอนแรก

ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้น พระองค์ทรงบอกเราชัดเจนว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะได้ไปสวรรค์ พระคัมภีร์บอกว่า “เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (รม.3:23) พระเจ้าได้ทรงให้เราเห็นภาพของความผิดบาปนับตั้งแต่ปฐมกาล 3 เพื่อเราจะได้รู้ถึงหนทางแก้ไขที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของพระองค์

วิธีการของพระองค์ในโรม 3:24 บอกไว้ว่าเราได้ “เป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว” พระเจ้าได้ส่งพระบุตรผู้ปราศจากบาปมาสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของเรา การสละพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขน ทำให้เราได้รับการอภัยโทษ สิ่งที่เราต้องทำคือรับของขวัญให้เปล่านั้นไว้โดยความเชื่อ ผมดีใจมากที่พระเจ้าทรงบอกความจริงผมตั้งแต่แรก และไม่ปล่อยให้ผมหาทางเอาเอง – CPH

พระราชกิจของพระคริสต์ทำให้เรารอด
พระวจนะของพระเจ้าทำให้เรามั่นใจ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง