ชีวิตออกแบบได้

วันที่ 18-7-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_180713

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นเอกเป็นต้น ผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของคนทั้งปวง – มาระโก 10:44

อ่าน: มาระโก 10:35-45

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 20-22; กิจการ 21:1-17

คำแนะนำที่ผมอ่านจากหนังสือคู่มือเล่มหนึ่งฟังดูเข้าที คือจงทำเฉพาะสิ่งที่คุณทำได้ดีเพราะคุณจะได้รู้สึกพึงพอใจมากที่สุด ผู้เขียนพยายามจะช่วยให้ผู้อ่านสร้างชีวิตในแบบที่ตนเองต้องการ ผมไม่รู้ว่าคุณคิดอย่างไร แต่สำหรับผมแล้ว ถ้าจะทำเฉพาะสิ่งที่ตัวเองทำได้ดี ผมคงไม่มีอะไรให้ทำมากนัก!

ในพระธรรมมาระโกบทที่ 10 พูดถึงสาวกสองคนคือยากอบและยอห์น ผู้ซึ่งได้วางแผนชีวิตบางอย่างในแบบที่ตนเองอยากเป็นในวันข้างหน้าไว้ พวกเขาทูลขอให้ได้นั่งอยู่ข้างขวาและข้างซ้ายของพระเยซูบนสวรรค์ (มาระโก 10:37) ทำให้สาวกอีก 10 คน “มีความขุ่นเคือง” (มาระโก 10:41) (อาจเป็นเพราะพวกเขาก็ต้องการตำแหน่งนั้นเหมือนกัน!)

แต่พระเยซูทรงใช้โอกาสนี้สอนสาวกของพระองค์เกี่ยวกับชีวิตอีกแบบหนึ่ง คือชีวิตที่รับใช้ผู้อื่น พระองค์ตรัสว่า “ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลาย และถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นเอกเป็นต้น ผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของคนทั้งปวง” (มาระโก 10:43-44) ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้ามีน้ำ
พระทัยให้เรารับใช้ผู้อื่น

แม้แต่พระเยซู ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าก็ “มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา” (ข้อ 45) เมื่อเรามองดูแบบอย่างจากพระคริสต์และพึ่งพาความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราเองก็สามารถเป็นผู้รับใช้ได้ และสามารถมีชีวิตที่สมดังใจ – AMC

โอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะรับใช้พระเจ้ามีไม่บ่อยนัก
แต่โอกาสเล็กน้อยมีอยู่รอบตัวเราทุกวัน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง