แม่กับแม่เหล็ก

วันที่ 24-7-2013 • พ่อแม่ • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

may10

อ่าน: สุภาษิต 31:26-31

จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้ – เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16

ครูคนหนึ่งได้สอนเด็กชั้นป.2 เกี่ยวกับการทำงานของแม่เหล็ก (magnet) และในวันต่อมา เธอได้ให้เด็กทำข้อสอบที่ตั้งคำถามว่า “ชื่อของฉันมีหกตัวอักษร ขึ้นต้นด้วยตัว m ฉันมีหน้าที่หยิบของ ฉันคือใคร?” เมื่อเด็กๆ ส่งกระดาษคำตอบ ครูต้องประหลาดใจเมื่อพบว่า เด็กนักเรียนเกือบครึ่งห้อง ตอบคำถามข้อนี้ว่าแม่ (mother)

จริงอยู่ที่แม่เก็บของได้ แต่ไม่ไม่ได้เป็แค่ “แม่เหล็ก” ที่คอยเก็บเสื้อผ้าและของเล่นที่ลูกทิ้งไว้เกลื่อนบ้าน แม้ว่าแม่หลายคนจะเต็มใจทำงานบ้านที่แสนน่าเบื่อเหล่านี้ แต่พระเจ้ามีพระประสงค์ให้แม่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น

แม่ที่ดีจะรักครอบครัวและคอยสร้างบรรยากาศแห่งความเข้าใจ ความมั่นคงและการยอมรับซึ่งกันและกันขึ้นภายในครอบครัว ในยามที่ลูกต้องการ แม่พร้อมที่จะรับฟังปัญหาของลูกๆ คอยหนุนใจ โอบกอดหรือเอามือแตะที่หน้าผากด้วยความรักเวลาที่พวกเขาตัวร้อน แต่สิ่งที่ทำให้แม่ที่เป็นคริสเตียนมีความสุขมากที่สุดคือ การได้สอนลูกๆ ให้รักและวางใจในพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด

แม่แบบนี้แหละที่สมควรได้รับการยกย่อง ไม่ใช่แค่ปีละครั้งในวันแม่ แต่ทุกๆ วัน นอกจากการยกย่องด้วยคำพูดแล้ว เรายังต้องให้ความเคารพ การระลึกถึงและปฏิบัติต่อท่านด้วยความรัก – RWD

แม่ที่รักพระเจ้าไม่เพียงแต่เลี้ยงดูเราให้เติบโต แต่ยังนำเราไปถึงพระเจ้าด้วย

 

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง