แขวนไว้กับความว่างเปล่า

วันที่ 22-6-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_220613

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์ทรงคลี่อุดรออกคลุมที่เวิ้งว้าง และแขวนโลกไว้เหนือที่ว่างเปล่า – โยบ 26:7

อ่าน: โยบ 26:5-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสเธอร์ 6-8; กิจการ 6

แผนที่โลกที่ตีพิมพ์โดยสมาคมเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก มีหมายเหตุว่า “โลกมีน้ำหนัก 6.6 เซ็กส์ทิลเลียน ตัน” แล้วอะไรที่รองรับน้ำหนักมหาศาลทั้งหมดนี้ไว้ คำตอบคือไม่มีโลกหมุนรอบแกนด้วยความเร็ว 1,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะเดียวกันก็แหวกอวกาศโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วย แต่ข้อเท็จจริงนี้มักถูกมองข้ามเพราะเรามัวแต่กังวลเรื่องสุขภาพ ความสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ

โยบเป็นบุคคลในพระคัมภีร์เดิมที่เฝ้าพิจารณาการทรงสร้างของพระเจ้า ในขณะที่เขาต่อสู้เพื่อหาเหตุผลของการสูญเสียอันใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นกับสุขภาพ ทรัพย์สิน และลูกๆ ของเขา “[พระเจ้า]ทรงคลี่อุดรออกคลุมที่เวิ้งว้าง” โยบกล่าว “และแขวนโลกไว้เหนือที่ว่างเปล่า” (โยบ 26:7) โยบอัศจรรย์ใจที่ก้อนเมฆไม่ขาดวิ่นเพราะน้ำอันหนักอึ้งที่อยู่ภายใน (โยบ 26:8) และที่ทรงตั้งขอบเขต “ณ เขตระหว่างความสว่างและความมืด” (โยบ 26:10) พระเจ้าตรัสว่าเป็น “พระราชกิจผิวเผินของพระองค์” (โยบ 26:14)

สิ่งทรงสร้างไม่ได้ตอบคำถามของโยบ แต่ฟ้าสวรรค์และโลกชี้ให้เขาเห็นพระเจ้าพระผู้สร้าง พระองค์เพียงผู้เดียวที่ทรงสามารถช่วยเหลือและให้ความหวัง

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงผดุงจักรวาลไว้ด้วย “พระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์” (ฮบ.1:3; คส.1:17) ทรงเป็นผู้ควบคุมชีวิตแต่ละวันของเราประสบการณ์ของเราที่ดูเหมือน “ที่ว่างเปล่า” ล้วนได้รับการปกป้องอุ้มชูโดยฤทธานุภาพและความรักของพระบิดาในสวรรค์ของเรา – DCM

เมื่อเราใคร่ครวญถึงฤทธานุภาพในการทรงสร้างของพระเจ้า
เราจะเห็นฤทธานุภาพในการที่พระองค์ทรงดูแลเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง