เพื่อนในจินตนาการ?

วันที่ 14-6-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

อับราฮัมเชื่อพระเจ้า…และ ท่านได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้า – ยากอบ 2:23

อ่าน: โรม 1:18-25

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสรา 9-10; กิจการ 1

ไม่นานมานี้ ผมได้ยินเรื่องป้ายโฆษณาบนทางหลวงที่ว่า “พระเจ้าเป็นเพียงเพื่อนในจินตนาการ จงเลือกอยู่กับความเป็นจริง จะดีกว่าสำหรับเราทุกคน”

ถ้อยคำอุกอาจนี้เปรียบคริสเตียนเป็นเด็กที่ใช้จินตนาการสร้างเพื่อนปลอมขึ้น แต่พระเจ้าทรงเป็นเพียงเพื่อนในจินตนาการเท่านั้นหรือ

มีหลักฐานที่ยืนยันว่าพระเจ้ามีอยู่จริง สรรพสิ่งในโลกล้วนสำแดงว่ามีพระผู้ทรงออกแบบอยู่เบื้องหลังจักรวาล (รม.1:18-20) จิตสำนึกผิดชอบบ่งชี้ว่ามีพระผู้ทรงบัญญัติกฎเกณฑ์เบื้องหลังความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของมนุษย์ (รม.2:14-15) ความคิด ดนตรีและศิลปะ สะท้อนว่า มีพระผู้สร้างทรงเป็นผู้ดลใจ (อพย.35:31-32) พระคริสต์ทรงเปิดเผยพระลักษณะของพระเจ้าเมื่อทรงสภาพมนุษย์ (ฮบ.1:1-4) และความสัมพันธ์หรือการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณในหัวใจของคริสตชน พิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริง (กท.5:22-23)

พระคัมภีร์บอกเราว่า จะมีผู้ที่ปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้า (2 ปต.3:4-6) แต่ยากอบเตือนเราว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่จริง และบอกว่าผู้เชื่อในพันธสัญญาเดิมเป็นสหายกับพระองค์ “อับราฮัมเชื่อพระเจ้า และพระองค์ทรงถือว่าความเชื่อนั้นเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน และท่านได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้า” (ยก.2:23) คุณได้พบกับพระเจ้าพระผู้ไถ่หรือยัง พระองค์ประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อมาเป็นสหายนิรันดร์ ที่มีตัวตนจริงๆ ของคุณ (ยน.15:15) – HDF

เพื่อนที่ดีที่สุดในโลก
ก็ยังเป็นได้เพียงเงาเมื่อเทียบกับพระเยซู – แชมเบอร์ส

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.