เชื่อมต่อเอาไว้

วันที่ 13-6-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์ – สดุดี 119:105

อ่าน: สดุดี 119:33-40

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสรา 6-8; ยอห์น 21

ผมตื่นขึ้นในเช้าวันหนึ่ง และพบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหยุดชะงักไป ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทำการทดสอบบางอย่าง แล้วสรุปว่าผมจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคู่สายโทรศัพท์ ซึ่งกว่าพวกเขาจะมาเปลี่ยนให้เร็วที่สุดได้ ก็เป็นวันถัดไป ผมหวั่นใจเล็กน้อยที่จะต้องอยู่โดยขาดการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตนานถึง 24 ชั่วโมง! ผมคิดว่าผมจะอยู่รอดได้อย่างไรโดยไม่มีการเชื่อมต่อนี้

แล้วผมก็ถามตัวเองว่า ผมจะหวั่นใจเช่นนี้หรือไม่ หากผมถูกรบกวนไม่ให้เชื่อมต่อกับพระเจ้าเป็นเวลาหนึ่งวัน เรายังคงเชื่อมต่อกับพระเจ้าตลอดเวลาได้ โดยการใช้เวลากับพระวจนะของพระองค์ และอธิษฐาน และเราจะต้องเป็น “คนที่ประพฤติตามพระวจนะ” (ยก.1:22-24)

ผู้เขียนสดุดี 119 ตระหนักถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อกับพระเจ้า เขาทูลขอให้พระเจ้าทรงสอนเขาถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์ และประทานความเข้าใจในพระธรรมของพระองค์ (สดุดี 119:33-34) ทั้งยังอธิษฐานขอให้เขาปฏิบัติตามด้วยสุดใจ (สดุดี 119:34) ให้เดินในมรรคาพระบัญญัติของพระองค์ (สดุดี 119:35) และหันนัยน์ตาของเขาจากการมองดูสิ่งอนิจจัง (สดุดี 119:37) การใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้า และนำไปปฏิบัติตาม ทำให้ผู้เขียนสดุดี “เชื่อมต่อ” กับพระเจ้าเสมอ

พระเจ้าประทานพระวจนะของพระองค์ให้เป็นโคมสำหรับเท้าของเรา และเป็นความสว่างแก่หนทางซึ่งจะนำเราไปสู่พระองค์ – CPH

หากจะเติมพลังให้กับแบตเตอรี่ฝ่ายวิญญาณ
จงเสียบปลั๊กเข้ากับพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งพลัง

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง