มากกว่าข้อมูล

วันที่ 5-6-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน – ยอห์น 15:4

อ่าน: ยอห์น 15:1-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 23-24; ยอห์น 15

ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ในหนังสือเรื่องสัตว์สังคม (The Social Animal) ของเดวิด บรู๊คส์บอกไว้ว่า ผู้เชี่ยวชาญบางท่านกล่าวว่า คนเราจำเป็นต้องได้รับการสอนถึงผลเสียในระยะยาวของพฤติกรรมที่ไม่ดีตัวอย่างเช่น เขาเขียนว่า “การสูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็ง การล่วงประเวณีทำลายครอบครัวและการโกหกทำลายความไว้วางใจ สมมติฐาน คือ หากคุณเตือนผู้คนว่าเขากำลังทำสิ่งโง่เขลาพวกเขาจะได้รับการจูงใจให้เลิกพฤติกรรมนั้นแท้จริงแล้วเหตุผลและความตั้งใจ เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจในเรื่องศีลธรรม และในการควบคุมตนเอง แต่ก็ไม่มีข้อพิสูจน์ว่าเหตุผลหรือความตั้งใจมีน้ำหนักกว่ากัน” ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่มีอำนาจพอที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม

ในฐานะที่เป็นผู้ติดตามพระเยซู เราต้องการการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงฝ่ายวิญญาณ กว่าสองพันปีมาแล้ว พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ถึงวิธีที่ได้ผลว่า “จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้ นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น” (ยอห์น15:4) พระเยซูทรงเป็นเถา และเราซึ่งเป็นผู้ติดตามพระองค์เป็นแขนงหากเรายอมรับอย่างตรงไปตรงมา เราจะรู้ว่าหากแยกจากพระองค์แล้ว เราก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง และเกิดผลฝ่ายวิญญาณได้

พระเยซูจะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตฝ่ายวิญญาณ และสร้างชีวิตของพระองค์ขึ้นในเรา เมื่อเราเข้าสนิทในพระองค์ – MW

การเปลี่ยนพฤติกรรม
เริ่มจากการที่พระเยซูทรงเปลี่ยนหัวใจของเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง