ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ

วันที่ 12-6-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • 3 ความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเยซูเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์ – ลูกา 23:42

อ่าน: ลูกา 23:32-43

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสรา 3-5; ยอห์น 20

ในวัย 99 ปี ลีโอ พลาส ได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นโอเรกอน เขาหยุดเรียนด้านการสอนกลางคันในช่วงทศวรรษที่ 1930 เพราะต้องออกมาหาเลี้ยงชีพในอุตสาหกรรมตัดไม้ เจ็ดสิบเก้าปีต่อมา เขากลับมาเรียนอีกสามหน่วยกิตที่ขาดอยู่เพื่อให้จบการศึกษาเป็นการสะสางภารกิจสำคัญในชีวิตที่ยังทำไม่เสร็จ

พวกเราหลายคนก็เหมือนกับลีโอ ภารกิจที่ยังไม่เสร็จของเรา อาจเป็นคำขอโทษที่ยังไม่ได้พูดหรืออาจเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้น อย่างการตัดสินใจฝ่ายวิญญาณ นักโทษคนหนึ่งที่ถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระเยซู มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตัดสินใจเรื่องนี้ เพียงอีกไม่กี่ลมหายใจที่เหลือก่อนนิรันดร์กาล เขาตระหนักว่าพระเยซู คือใคร และอยากจะได้อยู่กับพระองค์ในสวรรค์เขาระลึกถึงบาปของตนและความบริสุทธิ์ของพระเยซู และกล่าวว่า “พระเยซูเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์” (ลูกา 23:42) พระเยซูตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม” (ลูกา 23:43)

พระเจ้าไม่ทรงประสงค์จะให้ผู้ใดพินาศ (2 ปต.3:9) ความรอดที่พระองค์ประทานให้ เปิดกว้างสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะอายุเท่าไร สุขภาพอย่างไร หรืออยู่ในสภาวะใดของชีวิต ของประทานของพระองค์ เปิดกว้างสำหรับคุณ อย่ารอช้าที่จะต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด (2 คร.6:2) จงรีบสะสางภารกิจสำคัญที่ยังทำไม่เสร็จนี้ คุณจะได้มีชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระองค์ – JBS

การได้รับความรอดในวันนี้
หมายถึงการได้รับความรอดนับจากวันนี้เป็นต้นไป

Tags:

3 Responses

  1. The voice of raintialoty! Good to hear from you.

  2. The arrival of fall, what does it mean?The trees are all golden and orange and redA delightful explosion of colors in my headThe water is calm, the air is cleanPlease pick me, the lucky girl dreamedHiking the mountains where glaciers surroundPeace and serenity will always be foundFun memories await, no matter the sportBecause there’s always adventure at Great Northern Resort!

  3. But Uma also played the most awesome mom ever in Kill Bill.I mean, she kills everybody in her way until she gets her daughter back. So that cancels this out.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง