ถ้อยคำแห่งปัญญา

วันที่ 3-6-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ถ้อยคำของนักปราชญ์เป็นประดุจปฏัก และถ้อยคำที่ท่านเมษบาลรวบรวมไว้ก็ตรึงแน่นอย่างตะปู – ปัญญาจารย์ 12:11

อ่าน: ปัญญาจารย์ 12:6-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 19-20; ยอห์น 13:21-38

ในวัยหกสิบกว่า ผมได้ย้อนระลึกถึงผู้นำฝ่ายวิญญาณที่มีปัญญาหลายท่านที่ส่งอิทธิพลในทางดีต่อชีวิตผม ที่โรงเรียนพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงใช้อาจารย์ผู้สอนวิชาพระคัมภีร์เดิม ทำให้พระวจนะของพระองค์มีชีวิตขึ้นมา อาจารย์สอนภาษากรีกของผม ไม่ยอมลดมาตรฐานที่ตั้งไว้สูง เพื่อผลักดันการศึกษาพระคัมภีร์ใหม่ของผม และศิษยาภิบาลอาวุโสผู้ดูแลผมเมื่อทำพันธกิจศิษยาภิบาลครั้งแรก แนะนำผมในการสร้างพันธกิจที่มีชีวิตชีวาเพื่อช่วยให้ผู้อื่นเติบโตฝ่ายวิญญาณ อาจารย์แต่ละท่านสนับสนุนผมในด้านต่างๆ

กษัตริย์ซาโลมอนทรงตั้งข้อสังเกตถึงวิธีที่ผู้นำฝ่ายวิญญาณช่วยให้เราเติบโตว่า “ถ้อยคำของนักปราชญ์เป็นประดุจปฏัก และถ้อยคำที่ท่านเมษบาลรวบรวมไว้ก็ตรึงแน่นอย่างตะปู” (ปญจ.12:11) อาจารย์บางท่านผลักดันเรา บางท่านก่อโครงสร้างฝ่ายวิญญาณที่แข็งแกร่งขึ้นในชีวิตของเรา และยังมีบางท่าน ซึ่งเป็นดั่งผู้เลี้ยงแกะที่ห่วงใย พร้อมเสมอที่จะรับฟังเมื่อเราเจ็บปวด

พระผู้เลี้ยงที่ดีได้ประทานของประทานมากมายแก่บรรดาผู้นำ ทั้งการให้คำปรึกษา การพัฒนา และการเลี้ยงดู ไม่ว่าเราจะเป็นผู้นำ หรือผู้เรียนรู้พระองค์ทรงประสงค์ให้เราคงความมีใจถ่อมสุภาพ และความรักต่อผู้อื่นนับเป็นสิทธิพิเศษที่องค์พระผู้เลี้ยงทรงนำและทรงใช้เรา ให้สนับสนุนผู้อื่นในการดำเนินชีวิตไปกับพระองค์ – HDF

ขอให้ถ้อยคำของเรา
สะท้อนพระทัยและพระปัญญาของพระเจ้า

Tags: ,

One Response

  1. อย่าวิตก และกระวนกระวาย จงวางใจสุดจิตสุดใจ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง