ชี้ให้เห็นและบอกให้รู้

วันที่ 2-6-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะว่าเราได้วางแบบแก่ท่านแล้ว เพื่อให้ท่านทำเหมือนดังที่เราได้กระทำแก่ท่านด้วย – ยอห์น 13:15

อ่าน: ยอห์น 13:5-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 17-18 ; ยอห์น 13:1-20

หากคุณสมัครเรียนวิชาการเขียน หรือเข้าร่วมงานสัมมนานักเขียน คุณน่าจะได้ยินประโยคนี้ที่ว่า “จงชี้ให้เห็น อย่าเพียงแค่บอกให้รู้” หรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าจง “แสดง” ให้ผู้อ่านของคุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น อย่าเพียงแค่บอกให้รู้เท่านั้น อย่าบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าคุณทำอะไร แต่จงบรรยายสิ่งที่คุณทำ

เรามักจะบอกให้รู้มากกว่าชี้ให้เห็น ก็เพราะการบอกให้รู้ทั้งง่ายและเร็วกว่า การชี้ให้เห็นว่าทำอย่างไร ใช้ทั้งเวลาและความพยายามสำหรับการสอน การบอกให้นักเรียนรู้ว่าพวกเขาทำผิดตรงไหน ย่อมง่ายกว่าการชี้ให้พวกเขาเห็นว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้นทำอย่างไร ซึ่งอันที่จริงแล้ว การทำอย่างหลังจะได้ผลกว่า

หลายพันปีมาแล้ว ชาวยิวมีเพียงธรรมบัญญัติที่บอกพวกเขาว่าต้องทำอะไร และห้ามทำอะไร แต่เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมา พระองค์ทรงชี้ให้พวกเขาเห็นว่า จะดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าตรัสสั่งพวกเขาตลอดมาอย่างไร พระเยซูไม่เพียงตรัสว่า “จงถ่อมใจ”แต่พระองค์ทรง “ถ่อมพระองค์” (ฟป.2:8) พระองค์ไม่เพียงตรัสว่า “จงยกโทษให้กันและกัน” แต่พระองค์ทรงยกโทษให้เรา (คส.3:13) พระองค์ไม่เพียงตรัสว่า “จงรักพระเจ้าและเพื่อนบ้านของท่าน” แต่พระองค์ทรงสำแดงความรักผ่านการกระทำของพระองค์ (ยอห์น.15:12)

แบบอย่างความรักอันสมบูรณ์ของพระคริสต์ สำแดงว่าความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใด และเราควรจะสำแดงความรักของพระองค์แก่ผู้อื่นอย่างไร -JAL

ความรักคือน้ำพระทัยของพระเจ้า
ที่สำแดงออกเป็นการกระทำ

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง