จำลองการบินเสมือนจริง

วันที่ 24-6-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_240613

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา – ยอห์น 16:33

อ่าน: ยอห์น 16:25-33

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 1-2; กิจการ 7:22-43

เมื่อนักบินอยู่ในช่วงฝึกบิน พวกเขาจะใช้เวลาหลายชั่วโมงกับโปรแกรมจำลองการบินเสมือนจริง โปรแกรมนี้ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ความท้าทายและอันตรายจากการขับเคลื่อนอากาศยานโดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิต นักบินไม่ต้องบินไปในอากาศ และหากพวกเขาทำเครื่องตกในการจำลอง ก็สามารถเดินจากไปได้อย่างสบายใจ

โปรแกรมจำลองเสมือนจริงเป็นอุปกรณ์การสอนที่ดีเยี่ยม ซึ่งช่วยเตรียมพร้อมนักบินสำหรับการควบคุมเครื่องบินจริง อย่างไรก็ตามอุปกรณ์นี้ยังมีจุดอ่อน เพราะมันเพียงแต่สร้างประสบการณ์จำลอง แต่ไม่สามารถเลียนแบบความกดดันจากการรับมือกับสถานการณ์จริงในห้องนักบินได้อย่างสมบูรณ์

ชีวิตจริงก็เป็นเช่นนี้ ชีวิตไม่สามารถจำลองได้ไม่มีสถานการณ์จำลองที่ปลอดภัย หรือไร้ความเสี่ยง เพื่อให้เราลองสัมผัสประสบการณ์ชีวิตที่ดีหรือร้ายได้ โดยไม่ได้รับอันตราย เราไม่อาจหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ชีวิตในโลกที่แตกสลาย และด้วยเหตุนี้ พระดำรัสของพระเยซูจึงเป็นที่อุ่นใจแก่เรา พระองค์ตรัสว่า “เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว” (ยน.16:33)

แม้เราจะไม่อาจหลีกเลี่ยงอันตรายของชีวิตในโลกที่ตกต่ำนี้ แต่เราสามารถมีสันติสุขผ่านทางความสัมพันธ์กับพระเยซู พระองค์ทรงรับรองว่าเราจะมีชัยชนะในที่สุด – BC

ไม่มีชีวิตใดที่ปลอดภัยไปกว่า
ชีวิตที่ยอมจำนนต่อพระเจ้า

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง