แกะน้อย(ไม่)หลงหาย

วันที่ 8-5-2013 • บทความ • DanCLaVe • ไม่มีความคิดเห็น »

เขียนโดย DanCLaVe

แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นตามเรา เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้ พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้ เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”
ยอห์น 10:27-30

อ่าน: ยอห์น 10

ชีวิตของเราในหลายๆ ครั้งนั้น สิ่งที่ทำให้เราหลงไปจากผู้เลี้ยงกลับเป็นตัวของเราเอง ไม่ใช่มารหรอกที่มันมาพรากไป เรารู้ว่าสิ่งใดไม่ควรทำ เราก็ทำ ที่ใดไม่ควรไป เราก็ไป เราเลือกที่จะหันหลังให้กับผู้เลี้ยงเพียงเพราะว่าเราเห็นสิ่งอื่นๆ นั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และเราก็เลือกที่จะเดินออกไปเอง ผู้เลี้ยงของเราเตือนเรา แต่เราเลือกที่จะไม่ฟังและไม่สนใจ แน่ล่ะว่าถ้าเทียบกับชีวิตของเรานั้น เรารู้ว่าสิ่งใดเป็นความบาปและไม่สมควรทำ หากสิ่งนั้นมันก็น่าหลงใหลดึงดูดใจ แม้พระวิญญาณเตือนเราจากภายใน แต่เราก็เลือกที่จะไม่สนใจหรือละเลยเสียงของพระวิญญาณและตกอยู่ในความบาปในที่สุด

สิ่งที่เหล่าขโมย (มาร) ทำนั้นก็เพียงแต่วางสิ่งต่างๆ ที่น่าดึงดูดใจเพื่อล่อลวงเราให้ออกไปจากผู้เลี้ยงหรือพระเจ้าของเรา หากเราไม่ติดสนิทกับผู้เลี้ยงของเรา เราก็จะเดินออกไปหาสิ่งนั้นที่เราอยากทำหรืออยากไป เพราะมารมันรู้ว่าเราต้องการอะไร มันก็จะเสนอสิ่งนั้นให้ แล้วสุดท้ายเราก็จะโดนกับดักหรือหลงไป แต่ถ้าหากเราติดสนิทกับผู้เลี้ยง เราก็จะมั่นใจได้ว่า ผู้เลี้ยงของเราจะนำเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่านี้ และเราก็จะละสิ่งเหล่านั้นที่มาล่อลวงเราได้ในที่สุด

Design by Joeyee Watt

 

พระเยซูคริสต์เป็นผู้เลี้ยงอันดีของเรา (ยอห์น 10:11) พระเจ้าเลี้ยงเราโดยไม่ได้จับขังคอก พระเจ้าให้อิสระเราในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ก็เพราะพระคุณของพระองค์ที่มีให้กับเรา เรามั่นใจได้ว่าเราจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆ หากเราติดตามและไว้ใจผู้เลี้ยงของเรา พระเจ้าได้ให้ความมั่นใจกับเราในพระกิตติคุณตอนนี้ได้อย่างดี เพราะหากเราวางใจ และติดสนิทอยู่กับผู้เลี้ยงของเราตลอดเวลา ไม่ว่าใครจะมาล่อลวงเพื่อที่จะขโมยหรือทำลายเรา (ยอห์น 10:10) แต่พระเจ้าของเราก็จะปกป้องเราและไม่ให้เราเป็นอันตรายใดๆ ด้วยชีวิตของพระองค์ (ยอห์น 10:11) และถ้าเราติดสนิทอยู่กับผู้เลี้ยงของเราตลอดเวลา เราก็จะรู้จักเสียงของผู้เลี้ยงของเราด้วย (ยอห์น 10:14) เราจะรู้ว่าสิ่งใดมาจากพระเจ้า และสิ่งใดมาจากมาร และเลือกที่จะหนีห่างจากสิ่งที่ไม่ได้มาจากผู้เลี้ยงของเรา (ยอห์น 10:5) เมื่อเป็นเช่นนั้นใครก็ไม่สามารถพรากเราไปได้เลย เพราะเราเลือกที่จะเชื่อมั่น ติดตามผู้เลี้ยงของเราแต่เพียงผู้เดียวนั่นเอง

ให้เรามาติดสนิทอยู่กับผู้เลี้ยงของเราด้วยกัน ใช้เวลากับพระเจ้าพ่อของเราทุกวัน เข้ามาหาพระองค์โดยการอ่านพระคัมภีร์ อธิษฐาน นมัสการ เพื่อที่จะรู้จักเสียงของผู้เลี้ยงของเรา พระเจ้าของเราไม่ต้องการให้เราห่างเหิน แต่ต้องการให้เราเข้าไปไกล้ชิดสนิทพระองค์มากที่สุด

 

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง