โปรดติดตามตอนต่อไป

วันที่ 19-5-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” – กิจการ 1:8

อ่าน: กิจการ 1:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศาวดาร 7-9; ยอห์น 6:22-44

หนังสือเล่มที่ห้าของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ คือพระธรรมกิจการ ได้บันทึกถึงการเริ่มต้นของคริสตจักรแห่งแรกภายใต้การนำของบรรดาคนที่พระเยซูทรงแต่งตั้ง นักวิชาการบางคนเสนอว่า เราอาจเรียกหนังสือเล่มนี้ว่ากิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ เพราะฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงประทานให้กับบรรดาอัครทูต ทำให้พวกเขากล้าที่จะเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากทุกรูปแบบ

ก่อนที่พระเยซูจะถูกรับขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ตรัสกับบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเลือกไว้ว่า “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กจ.1:8) และถ้อยคำดังกล่าวเป็นตอนจบของบทหนึ่งของกิจการของพระเจ้าบนโลกนี้ และบทใหม่เริ่มต้นขึ้น โดยมีเราเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ดำเนินต่อไป

พระธรรมกิจการบรรยายถึงคำพยานอันสัตย์ซื่อของเปโตร ยอห์นบารานาบัส เปาโล ดอร์คัส ลิเดีย และคนอื่นๆ อีกมากมายในคริสตจักรยุคแรก คนธรรมดาเหล่านี้พึ่งพากำลังจากพระเจ้า ในขณะที่พวกเขาประกาศพระคำและสำแดงความรักของพระองค์ออกไป

เรื่องราวเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปผ่านทางพวกเรา เมื่อเราวางใจในพระเจ้าและเชื่อฟังการนำของพระองค์ โดยการทำให้โลกรู้จักพระเยซูพระองค์จะเขียนหน้าใหม่ของเรื่องราวแห่งการไถ่ผ่านทางเรา – DCM

ผู้คนจะรู้จักเรื่องราวความเชื่อที่แท้จริงได้
เมื่อได้มองเห็น

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง