แล่นฝ่าพายุ

วันที่ 25-5-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะพระองค์ทรงบัญชา และทรงให้เกิดลมพายุ…พระองค์ทรงช่วยนำเขาออกจากความทุกข์ใจของเขา -สดุดี107:25,28

อ่าน: สดุดี 107:23-32

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศาวดาร 25-27; ยอห์น 9:1-23

ชาวอาซัมในสมัยโบราณ (เป็นประเทศที่ตั้งอยู่แถบทะเลแดงในประเทศเอธิโอเปียปัจจุบัน) ค้นพบว่าพวกเขาสามารถแล่นเรือให้เร็วได้ โดยใช้ใบเรือรับลมพายุในฤดูมรสุมแทนที่จะเป็นกังวลกับลมและฝนที่รุนแรง พวกเขาเรียนรู้ที่จะแล่นฝ่าพายุไปในเส้นทางที่พวกเขาต้องการได้

สดุดี 107 ได้ให้ภาพอันมหัศจรรย์ของการที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้พายุพัดผ่านเข้ามาในเส้นทางของเรา และทรงช่วยเหลือเราให้สามารถฟันฝ่าพายุนั้นไปได้ “เพราะพระองค์ทรงบัญชาและทรงให้เกิดลมพายุ แล้ว…พระองค์ทรงช่วยนำเขาออกจากความทุกข์ใจของเขา” (สดด.107:25, 28)

การวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงนำเราท่ามกลางปัญหา เป็นแนวคิดหลักที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ พระธรรมฮีบรู 11 ได้แจกแจงรายชื่อของบุคคลที่ใช้ปัญหาเป็นโอกาสในการฝึกความเชื่อและมีประสบการณ์กับพระคุณ การจัดเตรียม และการปลดปล่อยจากพระเจ้า “เพราะความเชื่อท่านเหล่านั้นจึงได้มีชัยเหนือดินแดนต่างๆ ได้ตั้งระบบความยุติธรรม ได้รับผลของพระสัญญา ได้ปิดปากสิงห์ ได้ดับไฟที่ไหม้อย่างรุนแรง ได้พ้นจากคมดาบ ความอ่อนแอของท่านก็กลับเป็นความเข้มแข็ง” (ฮบ.11:33-34)

พายุในชีวิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ปฏิกิริยาแรกของเราอาจจะเป็นการวิ่งหนีปัญหา แต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้น เราสามารถทูลขอพระเจ้าให้สอนเราให้วางใจในพระองค์ว่าจะทรงนำเราแล่นฝ่าพายุออกไป – HDF

ฝ่าพายุไปกับพระคริสต์
ดีกว่าแล่นเรือไปในน้ำที่สงบโดยไม่มีพระองค์อยู่ด้วย

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง