เชือกรองเท้าหลุด

วันที่ 15-5-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่คนอิสราเอลได้ละเมิดในเรื่องของต้องถวายนั้น เพราะอาคาน….ได้นำของถวายบางส่วนไปเป็นของตน – โยชูวา 7:1

อ่าน: โยชูวา 7:1-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศ์กษัตริย์ 22-23; ยอห์น 4:31-54

การกระทำของบุคคลหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งหมด เซบาสเตียน จังเกอร์ นักหนังสือพิมพ์ ได้ติดตามทหารหมู่หนึ่งไปเขาเห็นทหารคนหนึ่งเดินไปบอกเพื่อนทหารอีกคนหนึ่ง ซึ่งเชือกรองเท้าของเขาระพื้น เขาไม่ได้ทักเพราะห่วงความสวยงาม แต่เพราะเชือกรองเท้าหลุดทำให้ทุกคนตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะเขาอาจจะสะดุดและหกล้มในนาทีวิกฤติจังเกอร์ตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนหนึ่งย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนด้วย

“เชือกรองเท้า” ของอาคานก็ “หลุด” และเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ว่า บาปไม่เคยเป็นเรื่องส่วนตัว หลังจากอิสราเอลรบชนะเมืองเยรีโคพระเจ้าตรัสสั่งโยชูวาอย่างชัดเจนว่าให้จัดการอย่างไรกับเมืองนี้และทรัพย์สิ่งของที่ยึดมาได้ (ยชว.6:18) ประชาชนต้องอยู่ “ห่างไกลจากของที่ต้องทำลายถวายนั้น” และนำเงินและทอง“เข้าไปไว้ในคลังของพระเจ้า” (โยชูวา 7:18-19) แต่พวกเขาไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ (โยชูวา 7:1) ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่ว่า ไม่ใช่อิสราเอลทุกคน แต่มีคนเดียวเท่านั้นที่ทำบาป คือ อาคาน และการกระทำของเขาทำให้ทุกคนได้รับผลกระทบและพระเจ้าไม่ได้รับเกียรติ

ในฐานะสาวกของพระเยซู เราเป็นของกันและกัน และการกระทำของเราแต่ละคนจะส่งผลกระทบต่อพระนามของพระเจ้าและพระกายทั้งหมดของพระคริสต์ ให้เรา “ผูกเชือกรองเท้าให้แน่น” เพื่อที่เราทุกคนจะร่วมกันถวายเกียรติอันสมควรแด่พระองค์ร่วมกัน – MW

ความบาปส่วนตัว
ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.