ลูกหนี้

วันที่ 26-5-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่ – 2 โครินธ์ 5:14

อ่าน: 2 โครินธ์ 5:12-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศาวดาร 28-29; ยอห์น 9:24-41

ในช่วงที่เป็นวัยรุ่น โรเบิร์ต โรบินสัน (1735-1790) กับเพื่อนชอบสร้างปัญหาเสมอ แต่เมื่อเขาอายุ 17 ปี เขาได้ฟังคำเทศนาของจอร์จวิทฟิลด์ จากพระธรรมมัทธิว 3:7 และตระหนักว่าเขาต้องการความรอดในพระคริสต์ พระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิตของโรบินสันและเขาได้กลายมาเป็นนักเทศน์ เขายังได้เขียนบทเพลงชีวิตคริสเตียนหลายเพลง ซึ่งบทเพลงที่รู้จักกันดี คือ“ขอพระพรจากเบื้องบน”

เมื่อไม่นานมานี้ ขณะที่ฉันกำลังใคร่ครวญถึงพระคุณพระเจ้าที่มีต่อเราและมาถึงประโยคสุดท้ายของบทเพลงนี้ที่ร้องว่า “ข้าเป็นหนี้พระคุณพระเยซู เพราะทรงพลีชีวิตเพื่อไถ่!”บทเพลงนี้ทำให้ฉันคิดถึงถ้อยคำของอัครทูตเปาโลที่ว่า “เพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่…เพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะมิได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย”(2คร.5:14-15)

เราไม่สามารถทำสิ่งใดเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักและพระคุณของพระเจ้าแต่เพราะพระองค์ทรงประทานให้เราเปล่าๆ ดังนั้น เราคงทำสิ่งใดไม่ได้นอกจากรักพระองค์เป็นการตอบแทนโดยมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์! เราต้องใกล้ชิดพระองค์ ฟังพระคำของพระองค์ ปรนนิบัติและเชื่อฟังพระองค์ด้วยความรักและสำนึกในพระคุณ

ในฐานะลูกหนี้ เราได้รับการทรงเรียกให้ดำเนินชีวิตในแต่ละวันเพื่อพระเยซูผู้ทรงประทานพระองค์เองเพื่อเรา – AMC

ผู้ที่รู้จักพระคุณพระเจ้าจะสำแดงพระคุณพระเจ้า

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง