เรื่องที่เข้าใจง่าย

วันที่ 10-4-2013 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะว่าเราไม่ได้เขียนเรื่องอื่นถึงท่านนอกจากเรื่องซึ่งท่านสามารถอ่านและเข้าใจได้-2โครินธ์1:13

อ่าน: 2 โครินธ์ 1:12-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 ซามูเอล 15-16; ลูกา 10:25-42

เจมส์ เมดิสัน ประธานาธิบดีคนที่สี่ของสหรัฐอเมริกามีบทบาทสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญ เขาเตือนให้ระวังการตรากฏหมายที่ “ยืดยาวจนอ่านไม่ได้ หรือขาดความเชื่อมโยงจนไม่สามารถเข้าใจได้” แต่ดูจากแบบฟอร์มที่เข้าใจยากของทางการที่ผมเคยเจอมา ผมคิดว่าน่าจะใส่ใจปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ให้มากขึ้น!

บางครั้งเมื่อเราเล่าพระกิตติคุณ เราทำให้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากโดยไม่จำเป็น เราน่าจะดีใจที่พระคัมภีร์บันทึกเรื่องข่าวดีเกี่ยวกับความรอดไว้ด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย พระเยซูตรัสกับนิโคเดมัส ที่เป็นฟาริสีมีการศึกษาสูงว่า“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์”(ยน.3:16)และภายหลังพระองค์ได้ตรัสอีกว่า“เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา”(14:6)นอกจากนี้เปาโลยังได้พูดอย่างตรงไปตรงมากับผู้คุมเรือนจำในเมืองฟีลิปปีที่ถามถึงเรื่องความรอดว่า“จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดได้…”(กจ.16:31)

เรื่องราวความรักอันล้ำค่าของพระเจ้าเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย พระองค์ทรงส่งพระบุตรมาเพื่อช่วยเราให้พ้นจากความบาปและความตาย นี่เป็นข่าวดีที่แม้แต่เด็กก็เข้าใจได้ – DCE

โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์
เราได้รับการยกโทษจากพระเจ้า และได้พ้นจากโทษของบาป

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บทความที่เกี่ยวข้อง