ความทะเยอทะยานผิดไหม?

วันที่ 9-4-2013 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า-โคโลสี3:23

อ่าน: โคโลสี 3:22-24

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 ซามูเอล 13-14; ลูกา 10:1-24

ผิดไหมที่เราจะทะเยอทะยาน? ผิดหรือไม่ที่เราจะไขว่คว้าเป็นที่หนึ่ง? อาจจะผิดก็ได้ประเด็นอยู่ที่เป้าหมายและแรงจูงใจว่าเราทำเพื่อพระสง่าราศีของพระเจ้าหรือเพื่อตัวเราเอง

ใน 1 เธสะโลนิกา 4:1 เปาโลบอกกับเราว่าคริสเตียนควรมีชีวิต “เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า”สำหรับบางคน สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยคือการเปลี่ยนแปลงในทันทีที่เขาได้รับความรอด แต่สำหรับบางคน การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นไปอย่างติดขัดและผิดพลาด แต่ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดหรือค่อยเป็นค่อยไป คริสเตียนควรทะเยอทะยานเพื่อเป้าหมายของพระเจ้า ไม่ใช่เป้าหมายของตัวเอง

ดังนั้น ในที่ทำงานเราจะถามว่า “การเปลี่ยนแปลงงานของฉันจะทำให้ฉันรับใช้ผู้อื่นและถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไร?” ความทะเยอทะยานเพื่อพระเจ้าย่อมมีเป้าหมายเพื่อพระองค์และเพื่อคนอื่น โดยถามตนเองเสมอว่าพระองค์ประทานความสามารถอะไรให้กับเราและทรงต้องการใช้เราอย่างไร

เปาโลแนะนำให้เราทำงานด้วย“น้ำใสใจจริงด้วยความเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้า”(คส.3:22)ไม่ว่าเราจะทำงานอะไรและอยู่ทีี่ใด เราจะทำเหมือนทำถวายแด่พระเจ้า (คส.3:23-24)

เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าและทำให้พระองค์ชื่นใจเวลาที่เราทำงานด้วยความรักและทำอย่างเต็มความสามารถเพื่อความพอใจของพระเจ้าไม่ใช่ของเราเอง จงทำเพื่อรับใช้พระเจ้าและผู้อื่น ไม่ใช่เพื่อรับใช้ตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เพราะพระองค์ทรงสมควรได้รับสิ่งนี้จากเรา – RK

เราเติบโตทีละน้อยไปสู่ความยิ่งใหญ่

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *