ยกมาบางส่วน

วันที่ 27-3-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง – ยอห์น 17:17

อ่าน: ลูกา 4:1-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ผู้วินิจฉัย 1-3; ลูกา 4:1-30

เมื่อเพื่อนคนหนึ่งเริ่มเขียนข้อความแสดงความสิ้นหวังอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย คนอื่นๆ จึงเป็นห่วง และเริ่มให้คำแนะนำและคำหนุนใจแก่เขา แต่กลับกลายเป็นว่า เขาเพียงแต่เล่นสนุกโดยการยกข้อความจากเนื้อเพลงมาเพียงบางส่วนเพื่อเริ่มบทสนทนาเท่านั้น เพื่อนๆที่พยายามจะช่วยจึงต้องเสียเวลาไปกับการให้ความช่วยเหลือ และคำปรึกษาที่เขาไม่ต้องการผลของความเข้าใจผิดในข้อความที่เพื่อนของฉันเขียนไม่ใช่เรื่องร้ายแรง แต่ก็อาจส่งผลร้ายได้การสละเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่มีจริงของเขา อาจทำให้บางคนละเลยคนอื่นที่มีความต้องการเร่งด่วนจริง ๆ

คนที่ชอบยกข้อความมาไม่หมด อาจแค่ต้องการเรียกร้องความสนใจ หรือเอาชนะข้อโต้เถียง แต่ก็มีบางพวกที่ประสงค์ร้าย ที่มักบิดเบือนความจริง เพื่อจะมีอำนาจเหนือผู้อื่น คนเหล่านี้ไม่เพียงเป็นอันตรายต่อชีวิต แต่ต่อจิตวิญญาณด้วย

เมื่อผู้คนใช้ถ้อยคำเพื่อชักนำผู้อื่นให้ทำสิ่งที่ตนต้องการ หรือสิ่งที่เลวร้ายหรือยกข้อความในพระคัมภีร์มาเพียงบางส่วนเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อื่นทำผิด วิธีป้องกันเพียงวิธีเดียวคือ เราจำเป็นต้องรู้ว่าพระเจ้าตรัสอะไรในพระวจนะของพระองค์ พระเยซูทรงต่อสู้กับการทดลองด้วยความจริง (ลก.4) เราก็มีแหล่งความจริงนั้นเช่นกัน พระเจ้าประทานพระวจนะ และพระวิญญาณของพระองค์แก่เรา เพื่อนำและปกป้องเราจากการถูกล่อลวง และชักจูงไปในทางที่ผิด – JAL

หากเรายึดมั่นในความจริงของพระเจ้า
เราจะไม่ติดกับดักคำโกหกของซาตาน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง