คุณกำจัดมันได้!

วันที่ 30-3-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

โอ มัจจุราชเอ๋ย เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหน – 1 โครินธ์ 15:55

อ่าน: มัทธิว 28:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ผู้วินิจฉัย 9-10; ลูกา 5:17-39

โฆษณาทางวิทยุประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาที่จะมีขึ้นฟังดูมีเลศนัย “คุณสามารถกำจัดความตาย (death) ได้ตลอดกาล! เข้าร่วมการสัมมนา แล้วผมจะบอกว่าทำยังไง” ฉันสงสัยอยู่ครู่หนึ่งว่า สิ่งที่ผู้พูดอ้างว่าใช้กำจัดความตายได้คืออะไร และเขาจะแนะนำว่าอย่างไร อาจเป็นเรื่องของการควบคุมอาหารหรือการออกกำลังกาย หรือการลดอุณหภูมิร่างกาย เมื่อฟังต่อไปสักพัก ฉันถึงรู้ว่าเขาพูดว่า “คุณสามารถกำจัดหนี้ (debt) ได้ตลอดกาล”

ข่าวดีที่สุดก็คือ เรากำจัดความตายได้ เพราะพระเยซูทรงจ่ายหนี้แทนเรา! (1 คร.15:55-57) หนี้บาปของเราหมายถึงการถูกแยกจากพระเจ้าแต่พระเยซูทรงเต็มพระทัยสละชีวิตของพระองค์และทรงถูกตรึงที่กางเขนเพื่อจ่ายหนี้แทนเรา ในวันที่สาม ขณะที่มารีย์ชาวมักดาลากับมารีย์อีกคนหนึ่งไปที่อุโมงค์เพื่อชโลมพระศพ ทูตสวรรค์บอกพวกเธอว่า “พระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ไม่ ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้นั้น”(มธ.28:6) พวกเธอจึงวิ่งไปบอกเหล่าสาวกด้วยความยินดีเป็นอันมากระหว่างทาง พระเยซูได้เสด็จมาพบพวกเธอและตรัสว่า “จงจำเริญเถิด!”(มัทธิว 28:9) พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์ และบรรดาผู้ติดตามพระองค์ก็มีเหตุผลที่จะชื่นชมยินดี

พระเยซูทรงกำจัดเหล็กไนของความตาย (1 คร.15:55) บัดนี้เราจึงมีชัยชนะเช่นกัน โดยการเชื่อในการสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อเรา พระราชกิจที่สมบูรณ์แบบของพระเยซู ทำให้เราสามารถกำจัดความตายได้ตลอดกาล! – AMC

เราเป็นหนี้ที่ไม่สามารถชดใช้ได้
พระเยซูทรงใช้หนี้ที่พระองค์มิได้ก่อ

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง