กล่องดำ

วันที่ 14-3-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เหตุการณ์เหล่านี้ได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่าง และได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลาย ซึ่งกำลังประสบวาระสุดท้ายแห่งบรรดายุคเก่า – 1 โครินธ์ 10:11

อ่าน: 1 โครินธ์ 10:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 23-25; มาระโก 14:1-26

เครื่องบินพาณิชย์มีเครื่องบันทึกข้อมูลการบินสองเครื่องที่เรียกว่า “กล่องดำ” เครื่องหนึ่งบันทึกการทำงานและสภาพของเครื่องระหว่างบิน อีกเครื่องบันทึกบทสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่บนเครื่องกับหอบังคับการบินภาคพื้น กล่องดำเหล่านี้ห่อหุ้มด้วยฉนวนกันอุณหภูมิร้อนจัดและมีเครื่องบอกตำแหน่งใต้ทะเลที่ส่งเสียงขึ้นมาถึงพื้นน้ำ หลังจากเครื่องบินตก กล่องดำนี้จะถูกกู้ขึ้นมา และนำข้อมูลไปวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อระบุสาเหตุ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความปลอดภัยทางอากาศต้องการเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต เพื่อไม่ทำผิดซ้ำอีก

ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน เราก็ควรดูความผิดพลาดในอดีต และเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เปาโลกล่าวถึงความผิดพลาดที่ชาวอิสราเอลทำ ระหว่างการเดินทางจากอียิปต์ไปคานาอัน ท่านเขียนว่า เพราะพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยกับพวกเขา ชาวอิสราเอลจำนวนมากจึงต้องตายในถิ่นทุรกันดาร (1 คร.10:5) เปาโลอธิบายต่อว่า “เหตุการณ์เหล่านี้ได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่าง และได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลาย ซึ่งกำลังประสบวาระสุดท้ายแห่งบรรดายุคเก่า” (1 โครินธ์ 10:11)

พระวจนะที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าเขียนไว้เพื่อสอนการดำเนินชีวิตให้กับเรา (2 ทธ.3:16-17) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำผ่านพระวจนะของพระองค์ – CPH

คำเตือนของพระเจ้ามีไว้ปกป้องเรา
ไม่ใช่ทำโทษเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง