หักเหโดยพระเจ้า

วันที่ 9-2-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

และโยเซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่าเยซู – มัทธิว 1:25

อ่าน: มัทธิว 1:18-25

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เลวีนิติ 6-7; มัทธิว 25:1-30

ผมมักยึดติดอยู่กับวิธีการเดิมๆ ดังนั้น ผมจะหงุดหงิดมาก หากมีอะไรเข้ามาแทรกในแผนงานประจำวันและทำให้ผมต้องเปลี่ยนแผนที่แย่ไปกว่านั้น การหักเหของชีวิตบางครั้งก็สร้างความวิตกและความเจ็บปวดให้กับเรา แต่บ่อยครั้งพระเจ้าทรงทราบว่าชีวิตของเราจำเป็นต้องถูกหักเหเพื่อชีวิตเราจะมีความหมายมากขึ้นและไม่มัวยึดติดอยู่กับแผนเดิมๆ เพราะพระองค์ตรัสว่า “ความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา” (อสย.55:8)

ลองคิดถึงโยเซฟ ชีวิตของท่านต้องถูกหักเหให้ไปอียิปต์เพื่อพระเจ้าจะได้เตรียมท่านเพื่อการช่วยกู้ชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้ให้พ้นจากการกันดารอาหาร หรือโมเสส ซึ่งชีวิตต้องพลิกผันจากวิถีชีวิตที่หรูหราในวังของฟาโรห์ มาพบกับพระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร เพื่อพระองค์จะทรงเตรียมท่านสำหรับการนำประชากรของพระองค์เข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา หรือโยเซฟกับมารีย์ ซึ่งได้รับการแจ้งจากทูตสวรรค์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดในชีวิต ว่า มารีย์จะมีิบุตรชาย นามว่า“เยซู เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา” (มธ.1:21) โยเซฟเชื่อว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าสำหรับเขา เขาจึงยอมให้พระองค์เข้ามาหันเหชีวิต และเชื่อฟังโดย“เรียกนามของบุตรนั้นว่าเยซู” (มธ.1:25) นำไปสู่ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่!

เราสามารถวางใจในแผนการอันยอดเยี่ยมกว่าของพระเจ้า เมื่อพระองค์เข้ามากระทำสิ่งที่ดีกว่าให้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชีวิตของเรา – JS

จงยอมให้พระเจ้านำ
หรือเปลี่ยนเส้นทางขณะที่คุณเดินไป

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง