ลิ้มรส

วันที่ 3-2-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

และประชาชนทั้งปวงจึงไปกิน และดื่มและ….เปรมปรีดิ์กันเป็นที่ยิ่ง – เนหะมีย์8:12

อ่าน: เนหะมีย์ 8:1-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 31-33; มัทธิว 22:1-22

ในวัฒนธรรม “อาหารจานด่วน” ที่เน้นความรวดเร็วเป็นหลัก ทำให้ไม่ค่อยมีใครที่อยากจะกินไปคุยไปแบบสบายๆกับกลุ่มเพื่อน บางคนถึงกับพูดว่า ปัจจุบันมีวิธีเดียวที่จะได้รับประทานอาหารที่มีกับข้าวหลากหลาย คือ การรวมทุกอย่างไว้ตรงกลางระหว่างขนมปังสองแผ่น!

หลังจากที่ชนชาติอิสราเอลจำนวนมากที่ตกไปเป็นเชลยในบาบิโลน เดินทางกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อบูรณะซ่อมแซมพระวิหารและกำแพงเมืองเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ พวกเขาได้รวมตัวกันเพื่อฟังเอสราอ่านหนังสือธรรมบัญญัติที่พระเจ้าประทานให้ผ่านทางโมเสส (นหม.8:1) พวกเขายืนฟังพระวจนะของพระเจ้านานหลายชั่วโมง ขณะที่บรรดาครูซึ่งอยู่ท่ามกลางพวกเขา “ก็แปลความ ประชาชนจึงเข้าใจข้อความที่อ่านนั้น” (นหม.8:8)

เมื่อพวกเขาคร่ำครวญเพราะความบาปของตัวเอง เอสราและเนหะมีย์ ผู้ว่าราชการ บอกพวกเขาว่า นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโศกเศร้าเสียใจ แต่เป็นเวลาแห่งความชื่นบาน ให้พวกเขาเตรียมจัดงานเลี้ยงและแบ่งปันให้กับคนที่ขาดแคลน “เพราะความชื่นบานของตนในพระเจ้าเป็นกำลังของท่าน” (นหม.8:10) แล้ว “ประชาชนทั้งปวงจึงไปกินและดื่ม และส่งส่วนอาหาร เปรมปรีดิ์กันเป็นที่ยิ่ง เพราะเขาทั้งหลายเข้าใจถ้อยคำซึ่งประกาศให้เขาฟังนั้น” (นหม.8:12)

การเลี้ยงฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้เราในพระวจนะของพระองค์ เป็นต้นเหตุแห่งความชื่นชมยินดี และควรค่าที่จะใช้เวลาลิ้มรส – DCM

พระคริสต์ ผู้เป็นอาหารแห่งชีวิต ทรงดับความกระหาย
ฝ่ายวิญญาณของเราผ่านทางพระวจนะที่มีชีวิต

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง