ประภาคารของพระเจ้า

วันที่ 24-2-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ – มัทธิว5:14

อ่าน: มัทธิว 5:1-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 9-11; มาระโก 5:1-20

ประภาคารมิชชันพอยท์ สร้างขึ้นในปี 1870 บนคาบสมุทรแถบมิชิแกนส่วนเหนือ เพื่อเตือนเรือว่ามีสันทราย และโขดหินตามชายฝั่งทะเลสาบมิชิแกน ประภาคารแห่งนี้ถูกตั้งชื่อตามประภาคารอีกรูปแบบหนึ่ง คือ คริสตจักรมิชชันซึ่งสร้างขึ้นก่อนหน้านั้น 31 ปี

ในปี 1839 ศจ.ปีเตอร์ ดักเกอร์ตี ตอบสนองการทรงเรียกให้เป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรในโอลด์มิชชั่น ซึ่งประกอบด้วยชนพื้นเมืองอเมริกัน ที่อาศัยอยู่ห่างออกไปทางใต้บนคาบสมุทรเดียวกัน เขานำให้ชุมชนเติบโต ซึ่งมีทั้งเกษตรกร ครู และช่างฝีมือ ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ดีกว่าให้แก่ชุมชน

เมื่อผู้เชื่อในพระคริสต์ร่วมใจทำงานเป็นหนึ่งเดียว การสามัคคีธรรมในความเชื่อของพวกเขา ได้ส่องแสงฝ่ายวิญญาณสู่โลกอันมืดมิด (ฟป.2:15-16) พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้… จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์” (มธ.5:14-16)

ประภาคารมิชชันพอยท์เตือนเรือว่ามีอันตราย แต่คริสตจักรโอลด์มิชชันดั้งเดิม ชี้หนทางฝ่ายวิญญาณให้แก่คนที่ฟัง ผู้เชื่อทำเช่นเดียวกันนี้ทั้งโดยส่วนตัว และผ่านทางคริสตจักรของเรา เราเป็นประภาคารของพระเจ้าเพราะพระเยซูทรงสถิตอยู่ในเรา – HDF

ผู้เชื่อช่วยให้ผู้หลงทางพบหนทางกลับบ้าน
เมื่อชีวิตของผู้เชื่อเหล่านั้นส่องสว่าง

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง