การเสียสละเล็กน้อย

วันที่ 13-2-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง – มาระโก 10:27

อ่าน: มาระโก 10:17-27

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เลวีนิติ 14; มัทธิว 26:51-75

ขณะที่เรารอคอยเวลาที่จะได้เฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ ฉันเริ่มใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเยซูทรงสละเพื่อที่ฉันจะได้เข้าสู่การคืนดีกับพระเจ้า ฉันได้สละบางสิ่งที่เล็กน้อยของตัวเองเพื่อช่วยให้ฉันจดจ่อกับสิ่งที่พระองค์ทรงสละเพื่อฉัน เมื่อฉันเริ่มงดสิ่งที่ตัวเองชอบ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม หรือกิจกรรมยามว่าง ความปรารถนาที่ฉันมีต่อสิ่งเหล่านั้นจะย้ำเตือนให้ฉันคิดว่าพระเยซูทรงยอมสละเพื่อฉันมากยิ่งกว่า

เนื่องจากฉันอยากให้ตัวเองทำสำเร็จได้ ฉันจึงงดสิ่งที่ไม่ยากจนเกินไป แต่ถึงกระนั้น ฉันก็ยังทำไม่สำเร็จ การที่ฉันบกพร่องในการทำสิ่งเล็กน้อยช่วยให้ฉันตระหนักถึงความสำคัญของอีสเตอร์ ถ้าพวกเราทุกคนสมบูรณ์แบบ พระเยซูคงไม่จำเป็นต้องมาสิ้นพระชนม์

เศรษฐีหนุ่มที่พระเยซูทรงพบระหว่างทางในแคว้นยูเดีย พยายามทำดีเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์แต่พระเยซูตระหนักว่าความดีที่เขาทำนั้นไม่มีวันเพียงพอ และตรัสว่า “ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้า” (มก.10:27)

แม้ว่าการสละบางสิ่งจะไม่ได้ทำให้ใครเป็นคนดีขึ้นมา แต่การทำเช่นนั้นเตือนให้เรารู้ว่า ไม่มีใครดีเว้นแต่พระเจ้า (ข้อ 18) และนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องจดจำ เพราะการเสียสละของพระเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์พร้อมและประเสริฐเป็นเหตุให้เราได้รับความรอด – JAL

พระเยซูทรงสละชีวิตของพระองค์
เพื่อชีวิตของเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง