ไปสบาย

วันที่ 19-1-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

มรณกรรมแห่งธรรมิกชนของพระองค์ สำคัญในสายพระเนตรพระเจ้า – สดุดี116:15

อ่าน: ฟีลิปปี 1:12-23

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 46-48; มัทธิว 13:1-30

วันที่ 1 มีนาคม 1981 นักเทศน์และอรรถกถาจารย์พระคัมภีร์ชื่อ ดี. มาร์ติน ลอยด์โจนส์เสียชีวิตบนเตียงนอน ตั้งแต่ปี 1939-1968 ท่านเป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรเวสท์มินส์เตอร์แชพเพิลในกรุงลอนดอน ในบั้นปลายชีวิตลอยด์ โจนส์พูดไม่ได้ และเมื่อท่านต้องการจะบอกว่าท่านไม่อยากให้ใครอธิษฐานให้ท่านหายป่วยอีก ท่านเขียนลงบนกระดาษว่า “อย่ารั้งผมไว้จากพระสิริเลย”

เพราะชีวิตเป็นสิ่งล้ำค่า จึงอาจเป็นเรื่องยากที่เราจะยอมปล่อยให้คนที่เรารักจากไปเมื่อถึงเวลาต้องไปสู่สวรรค์ แต่พระเจ้าได้ทรงกำหนดเวลาเรียกเราทั้งหลายกลับบ้านเอาไว้แล้ว สดุดี116:15 บอกเราว่า “มรณกรรมแห่งธรรมิกชนของพระองค์สำคัญในสายพระเนตรพระเจ้า”

เมื่อเปาโลเห็นว่าความตายใกล้เข้ามาแล้วท่านมีกำลังใจจากสิ่งที่รอคอยท่านอยู่ในสวรรค์ “ต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมจะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและมิใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์” (2ทธ.4:7-8)

ในการดำเนินชีวิตของคริสเตียน ปลายทางสุดท้ายของเราคือ “เพื่ออยู่กับพระคริสต์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนัก” (ฟป.1:23) เราจึงควรมีความมั่นใจในการเผชิญกับปัญหาของชีวิตและทำใจให้สบายเมื่อผู้เชื่อคนอื่นจากเราไปสู่บ้านแห่งสง่าราศีที่พระคริสต์ทรงเตรียมไว้ – HDF

ความสุขยิ่งใหญ่ในชีวิต
คือการมีความหวังใจในสวรรค์

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง